Dringende medische hulp aan personen zonder wettig verblijf

Volwassenen die illegaal in het land verblijven hebben geen recht op volledige maatschappelijke dienstverlening, maar enkel op dringende medische hulp.

Wat is dit?

De aanvraag tot ten laste name van dringende medische hulp moet gebeuren bij het OCMW van jouw woonplaats. Uit het sociaal onderzoek moet blijken dat je illegaal op het grondgebied verblijft, behoeftig bent en dat de medische hulp noodzakelijk is.

Hoe aanvragen?

Voor meer informatie of een gesprek kan u een afspraak maken om op intake te komen.

Wat meebrengen?

  • De maatschappelijk werker zal je zeggen welke documenten je eventueel nodig hebt.

Wat kost dit?

Gratis