Elektronische vreemdelingenkaart - eVK

Maak een afspraak

De elektronische vreemdelingenkaart (eVK) vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen. 

Wat is dit?

De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart is verschillend naar gelang de nationaliteit (zowel EU-burgers als niet-EU burgers) en de reden van verblijf.

 

Hoe aanvragen?

Indien je gerechtigd bent om een jouw eerste elektronische vreemdelingenkaart aan te vragen;

 • maak een afspraak : bij het onthaal of online via de website
 • je meldt je aan bij het team dienstverlening
 • jouw aanvraag voor de eVK wordt online geregistreerd en doorgestuurd
 • Binnen de twee weken krijg je een brief met codes (PIN en PUK code) toegestuurd per post; jouw eVK ligt dan al klaar op het gemeentehuis
 • ga je nieuwe eID ophalen bij gemeente; de ambtenaar zal jouw nieuwe kaart activeren. Hiervoor heeft hij/zij de brief met de codes nodig. Je pincode kan je nog wijzigen als je dat wenst.
 • Je ontvangt je eVK 
 • Je mag ook volmacht geven aan iemand anders om je eVK op te halen.  Hiervoor moet je wel aan die persoon de volmacht geven om jouw kaart te laten activeren

Alle elektronische vreemdelingenkaarten hebben in principe een geldigheidsduur van 5 jaar. 

Voor de vernieuwing van een sommige types van elektronische vreemdelingenkaarten (de E+  en F+ kaart) hoef je geen afspraak te maken.  Je wordt hiervoor automatisch opgeroepen.

Wat meebrengen?

 • een recente pasfoto, die voldoet aan de strikte ICAO-normen
 • het tijdelijk document dat werd afgeleverd bij je verblijfsaanvraag

Wat kost dit?

Kostprijs E-kaart  E+kaart F-kaart, F+kaart :

+ 18jarigen : € 18,30

- 18jarigen : eerste aflevering = gratis

 

Kostprijs biometrische eVK, A-kaart, B-kaart, C-kaart :

+ 18jarigen : € 18,80

- 18jarigen : eerste aflevering = gratis

Extra informatie

Voor de aanmaak van de biometrische vreemdelingenkaarten (A-, B- en C-kaart) moeten eveneens vingerafdrukken geregistreerd te worden. 

De geldigheidsduur van de A-kaart kan ook 1 jaar zijn in plaats van 5 jaar. 

Regelgeving

De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld

 • door de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen;
 • door de vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
 • door de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten;
 • door de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten
Maak een afspraak