Erkenning na de geboorte

Maak een afspraak

Door een kind te erkennen, kan je verklaren dat je de vader bent van een kind wanneer je niet gehuwd bent met de moeder.

Wat is dit?

Dit kan gebeuren nadat de geboorteakte werd opgesteld en daarin geen andere man als vader werd vermeld.

Hoe aanvragen?

  • de ambtenaar van de burgerlijke stand stelt de erkenningsakte op 
  • >voor een kind jonger dan 12 jaar : alleen de moeder moet toestemmen
  • >voor een kind ouder dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar : moeder én kind moeten toestemmen
  • >voor een kind ouder dan 18 jaar : enkel het kind moet toestemmen 
  • de akte wordt door de erkenner en/of moeder en/of kind ondertekend
  • indien van toepassing : de naamswijziging wordt opgenomen in de akte

Indien er een naamswijziging werd opgenomen in de akte, zal het rijksregisterdossier van het betrokken kind dusdanig aangepast worden.  Hij/zij zal uitgenodigd worden om een nieuwe identiteitskaart te bekomen.

Ook de vaderlijke afstammingsband wordt geregistreerd. 

Wat meebrengen?

  • identiteitskaarten van de ouders
  • indien van toepassing, identiteitskaart van het kind
  • afschrift van de geboorteakte van het kind

Wat kost dit?

Het opmaken van een erkenningsakte is gratis.

Maak een afspraak