Fiscale attesten - informatie voor inwoners

Voor verschillende gemeentelijke initiatieven waarbij kinderen deelnemen kunnen ouders een fiscaal attest ontvangen. Dit is zo voor de initiatieven Snack, Grabbelpas, Speelplein Boemerang). Via de fiscale attesten krijg je van de overheid een vermindering op de personenbelasting in het kader van de opvang van kinderen jonger dan 12 jaar of jonger dan 18 in geval van invalide jongeren. De afdeling Sociaal en Vrije Tijd zorgt voor automatische verspreiding van de attesten in het voorjaar.

 

Wat is dit?

Het ontvangen van een fiscaal attest is afhankelijk van het type activiteit waaraan je kind heeft deelgenomen. De afdeling Sociaal en Vrije Tijd kent automatisch een attest toe waar dit kan.

De fiscale attesten krijg je automatisch (begin van elk kalenderjaar) via e-mail via het online platform TicketGang toegestuurd. Ouders kunnen dit dan zelf thuis afdrukken en toevoegen aan hun belastingaangifte.

Het maximum bedrag dat voor de activiteiten, via het fiscaal attest, kan worden ingebracht per aanslagjaar wordt door de Vlaamse regering bepaald (momenteel € 11,20 per dag).

Hoe aanvragen?

De fiscale attesten zijn ook steeds raadpleegbaar en op te vragen via het online platform TicketGang.

Wat kost dit?

Gratis