Fuiven in Nijlen

Melden of aanvragen is verplicht!

Wie in de gemeente Nijlen een fuif of evenement met muziekactiviteit wenst te organiseren, dient dit vooraf te melden en/of aan te vragen.

  • een fuif of evenement met muziekactiviteit in een zaal = evenement in besloten plaats = melding ten laatste één maand vooraf indienen

  • een fuif of evenement met muziekactiviteit in tent of open lucht = evenement in open lucht = aanvraag ten laatste drie maanden vooraf indienen

Fuifcharter is van toepassing voor verenigingen die dit ondertekenden!

Wat is dit?

Contactpersoon voor fuiven in Nijlen:

Jeugdconsulent

info@nijlen.be of 03 410 02 11

Hoe aanvragen?

Vul het aanvraagformulier in:

  • Word - digitaal invullen en ingescand doorsturen of papieren versie bezorgen ter attentie van afdeling Sociaal & Vrije Tijd.
  • PDF - handmatig invullen en ingescand doorsturen of papieren versie bezorgen ter attentie van afdeling Sociaal & Vrije Tijd.

Wie een aanvraagformulier indient, kan tegelijkertijd ook een sterkedrankvergunning aanvragen (nodig wanneer je cocktails, breezers, jenevers, enzovoort op je evenement aanbiedt). In de gemeente Nijlen wordt enkel een sterkedrankvergunning voor evenementen afgeleverd op voorwaarde dat er voorgemixte sterke drank verkocht wordt.

Extra informatie

Fuifbox

Erkende verenigingen kunnen een fuifbox reserveren bij het gemeentebestuur. Hiervoor stuur je een e-mail naar info@nijlen.be met de juiste data

Opgelet: de fuifbox kan enkel op weekdagen opgehaald worden tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

In de fuifbox zit een geldkoffer, een brandwerend deken, een valsgeld-detectiepen, armbanden voor fuifcoachen, banners met de alcohol-regels op, een zwaailamp, ...

Inschatting verkeersimpact

Om de verkeersmaatregelen goed in te kunnen schatten vraagt het lokaal bestuur altijd de mobiwijzer in te vullen. Deze informatie moet in de aanvraag worden opgenomen!

Uitlenen materiaal

Erkende verenigingen kunnen bij de gemeente terecht om allerlei materialen te ontlenen. Voor allerlei evenementen kan je hier terecht voor organisatie- en feestmaterialen (nadar, herashekken, podia, vlaggenmasten, tafels, stoelen,...). 


Algemene info bij facility tel: 03 410 01 60

Regelgeving

Geluidsnormen

Als de aanvraag behandeld wordt, zal de organisator een toelating krijgen om van de normale geluidsnormen af te wijken. Er zijn drie verschillende categorieën en daaraan gekoppelde voorwaarden conform de Vlaamse wetgeving.

  • categorie 1: kleiner of gelijk aan 85 db(A) LAeq 15min (geen verdere vereisten of verplichtingen, tenzij opgelegd bij de gemeentelijke toelating)
  • categorie 2: hoger dan 85 db(A) en kleiner of gelijk 95 db(A) LAeq 15min (deze afwijking wordt meestal gegeven voor evenementen in besloten plaats - verplichte geluidsmeting tijdens de ganse duur van de activiteit
  • categorie 3: hoger dan 95 db(A) tot maximaal 100 db(A) LAeq 60min (deze afwijking wordt meestal gegeven voor evenementen in open lucht - verplichte geluidsmeting tijdens de ganse duur van de activiteit, verplicht gratis oordopjes ter beschikking te stellen van de aanwezigen en bewaren van meetgegevens gedurende 30 dagen ter controle)

Meer informatie op de geluidsnormen kan je vinden op de website van de Vlaamse Overheid:

https://www.lne.be/geluidsnormen-voor-muziekactiviteiten

 

 

Tijdelijke promotie gemeentewegen

 

Tijdelijke promotie gewestwegen