Gebruiken van een speelterrein

Speelterreinen in Kessel, Bevel en Nijlen zijn vrij toegankelijk voor spelende kinderen en jongeren. Wie een evenement op een speelterrein wilt organiseren, dient hiervoor toelating aan te vragen aan het gemeentebestuur (aanvraag ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen).