Gemachtigd opzichters

Onze inwoners en bestuurders hechten veel belang aan verkeersveiligheid. Hoewel de gemeente en politie hierin een belangrijke rol vervullen, zijn ook de gemachtigd opzichters al lange tijd onmisbaar. Ze helpen kinderen de straat oversteken en veilig de schoolpoort te bereiken. Ook senioren en minder-validen laten zich tijdens hun uitstappen begeleiden door gemachtigd opzichters. De inspanningen van deze vrijwilligers worden dan ook erg gewaardeerd.

Hoe aanvragen?

De (korte) opleiding van de gemachtigd opzichter wordt verzorgd door de politie, eventueel met medewerking van derden (bijv. het PWA).

De (korte) theoretische opleiding handelt eerst over de bevoegdheden van een gemachtigd opzichter. Daarna ook (kort) over plaats en oversteken van de voetganger, plaats en gedrag van de fietser, verkeerstekens, zien en gezien worden, gedrag van bestuurders tegenover voetgangers, rem- en stopafstanden...

Tijdens de (korte) praktische opleiding wordt de gemachtigd opzichter vertrouwd gemaakt met de omgeving, de manier van optreden, het stilleggen van het verkeer en eventueel inzicht bijgebracht inzake remafstanden.

De gemeente zorgt voor de nodige opleiding, uitrusting, verzekering, begeleiding (regelmatige bijeenkomsten) en een attentie (als blijk van waardering) op het einde van het schooljaar.

De opleiding is in principe eenmalig.

Een gemachtigd opzichter moet minstens 18 jaar oud zijn en wordt aangesteld door de burgemeester van de gemeente waar hij/zij dienst doet. Het (schriftelijk) bewijs van aanstelling wordt uitgereikt als de praktische opleiding voltooid is.

Die aanstelling is voor onbepaalde duur (tenzij anders vermeld), en kan ten allen tijde door beide partijen ongedaan worden gemaakt. De gemachtigd opzichter die zich terugtrekt, zou tenminste een opzegtermijn moeten respecteren (zodat een vervanger kan worden gezocht).

Als gemachtigd opzichter kan je je maandelijks aanbieden bij het onthaal met je prestatiestaat van die maand. Per geleverde prestatie 's morgens/'s avonds) ontvang je een PWA-cheque.

Wat meebrengen?

Identitetitskaart en prestatiestaten.