Geslachtswijziging

Maak een afspraak

Elke Belg of elke in het vreemdelingenregister ingeschreven vreemdeling kan een aangifte van geslachtswijziging doen.

Wat is dit?

Je kan een aangifte van geslachtswijziging indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van je gemeente van woonst.

Ben je minderjarig en niet-ontvoogd dan moet je je laten bijstaan door één van je ouders of door je wettelijke vertegenwoordiger.

Hoe aanvragen?

  • bij het team dienstverlening
  • zij maken de aangifte van geslachtswijziging op
  • deze wordt binnen de 3 dagen voor advies overgemaakt aan de Procureur des Konings
  • het advies moet binnen de 60 dagen gegeven worden
  • na het verstrijken van de beroepstermijn (30 dagen) wordt de akte definitief ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand
  • een nieuw rijksregisternummer wordt aangemaakt en het rijksregisterdossier met het vorige geslacht wordt geannuleerd
  • je ontvangt een uitnodiging om een nieuwe eID (met het nieuwe rijksregisternummer) te komen aanvragen

Wat meebrengen?

Bij de aanvraag, moet je een verklaring voorleggen van de psychiater en de chirurg, in de hoedanigheid van de behandelende artsen, waaruit blijkt dat :
  • je de voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging hebt tot het andere geslacht te behoren dan datgene dat is vermeld in de akte van geboorte;
  • je een chirurgische ingreep hebt ondergaan waarbij een omvorming van het ene geslacht naar het andere heeft plaatsgevonden;
  • je niet meer in staat bent om overeenkomstig het vroegere geslacht kinderen te verwekken. 

Wat kost dit?

De procedure van geslachtswijziging is gratis.

De nieuwe eID kost € 15,70. 

Maak een afspraak