Groenestroomcertificaten voor zonnepanelen

Als eigenaar van zonnepanelen krijgt u van VREG een groenestroomcertificaat voor een bepaalde hoeveelheid opgewekte elektriciteit. Tot 2013 was dat één certificaat per 1.000 kWh.

Als u zonnepanelen hebt geplaatst in 2013 krijgt u geen certificaat per 1000 kWh opgewekte stroom, maar is de hoeveelheid kWh voor één certificaat afhankelijk van de bandingfactor. Deze factor geeft weer welk aandeel van een certificaat u ontvangt per 1.000 kWh elektriciteitsproductie.

Er worden geen groenestroomcertificaten meer toegekend voor nieuwbouwprojecten. Tenzij de zonnepanelen niet worden opgenomen in het EPB dossier.

Een overzicht van de verschillende bandingfactoren vindt u terug op de website van VREG. Er worden geen gedeeltelijke certificaten uitgereikt.

Wat is dit?

 • Wanneer u zonnepanelen op het dak van een woning plaatst, dan kan u alleen groenestroomcertificaten krijgen wanneer uw dak of zoldervloer voldoende geïsoleerd is. Dit betekent dat de warmteweerstand (Rd) van uw volledige dak en/of zoldervloer ten minste 3 m² K/W moet bedragen.
 • Nadat de zonnepanelen werden geplaatst en voordat ze worden opgestart, is een AREI-keuring nodig.

Dit zijn de enige voorwaarden. Al de rest is niet van belang, zoals bijvoorbeeld:

 • de hellingsgraad of oriëntatie van de panelen,
 • of de geproduceerde elektriciteit ter plaatse wordt verbruikt of in het elektriciteitsnet wordt geïnjecteerd,
 • of er meer elektriciteit wordt opgewekt dan u als eigenaar zelf verbruikt,
 • of het panelen zijn die op het dak liggen, of zonneleien die in het dak zijn ingewerkt,
 • de rechtsvorm van de eigenaar (gemeente, vzw, firma, ... ).

Nieuwbouwwoningen krijgen geen certificaten meer.

Hoe aanvragen?

1) Na de AREI-keuring en de opstart van uw zonnepanelen meldt u uw installatie aan bij de VREG.

Installaties groter dan 10 kW kunnen pas worden aangemeld nadat de productiemeter werd geplaatst door de netbeheerder. Zij moeten de installatie dus eerst bij de netbeheerder aanmelden.

2) Nadat u van de VREG een uniek nummer heeft ontvangen, moet u uw installatie ook aanmelden bij uw netbeheerder. De aansluitingsvoorwaarden en de aanmeldingsprocedure variëren van netbeheerder tot netbeheerder.

3) Zodra uw installatie voldoende elektriciteit voor minstens één certificaat heeft geproduceerd, geeft u uw meterstand door in de certificatendatabank van de VREG. U ontvangt hiervoor een gebruikersnaam en een paswoord. Nadat de meterstand wordt goedgekeurd, wordt het bijhorende groenestroomcertificaat automatisch aan de netbeheerder verkocht.
Voor installaties groter dan 10 kW, geeft de netbeheerder de meterstanden elke maand door aan de VREG.

De groenestroomcertificaten worden pas uitbetaald door uw netbeheerder wanneer alle vorige stappen zijn doorlopen.

Wat kost dit?

Het bedrag dat u per certificaat ontvangt en de periode dat u certificaten ontvangt, hangt af van:

 • het maximaal AC-vermogen van de omvormers
 • de datum van ingebruikname van uw zonnepanelen
  Deze datum kan ten vroegste de datum van de AREI-keuring zijn, u mag uw installatie pas opstarten na de keuring. U mag de datum van indienstname vrij kiezen op of na de datum van de AREI keuring. Als de keurder zijn verslag pas later opmaakt en hij vermeldt daarin duidelijk de datum van zijn bezoek, dan is de datum van het bezoek bepalend.

Niet van belang voor de waarde van uw certificaten is:

 • of de geproduceerde elektriciteit ter plaatse wordt verbruikt of in het net wordt geïnjecteerd
 • het moment waarop de aanvraag wordt ingediend bij de VREG.
 • het moment waarop de installatie wordt aangesloten op het distributienet.
 • het moment waarop de productiemeting door de netbeheerder wordt geplaatst.

Overzicht tarieven en steunperiodes

 • Installaties in gebruik voor 2013: Voor installaties die voor 2013 ingebruik werden genomen, werd de steun stelselmatig afgebouwd.
 • Installaties in gebruik genomen van 1 januari 2013 tot 31 december 2013: De minimumsteun voor deze installaties bedraagt per groenestroomcertificaat 93 euro gedurende 15 jaar. Voor één groenestroomcertificaat moet wel meer dan 1.000 kWh elektriciteit opgewekt worden. Als u zonnepanelen plaatst is het aantal kWh dat recht geeft op één groenestroomcertificaat afhankelijk van de zogenaamde bandingfactor. Deze bandingfactor kan elke 6 maanden geactualiseerd worden, een overzicht vindt u op de website van VREG.
 • Installaties in gebruik genomen vanaf 1 januari 2014 tot 30 juni 2014: De minimumsteun voor deze installaties bedraagt per groenestroomcertificaat 93 euro gedurende 15 jaar. Voor één groenestroomcertificaat moet wel meer dan 1.000 kWh elektriciteit opgewekt worden. Deze bandingfactor kan elke 6 maanden geactualiseerd worden, een overzicht vindt u op de website van VREG.
 • Installaties in gebruik genomen vanaf 1 juli 2014: De minimumsteun voor deze installaties bedraagt per groenestroomcertificaat 93 euro gedurende 15 jaar. Voor één groenestroomcertificaat moet wel meer dan 1.000 kWh elektriciteit opgewekt worden. Deze bandingfactor kan elke 6 maanden geactualiseerd worden, een overzicht vindt u op de website van VREG.

Extra informatie

Voor installaties groter dan 750 kW kan sinds januari 2013 een projectspecifieke steun worden aangevraagd bij het Vlaams Energieagentschap (VEA).