Hulp bij schulden

Budgetbegeleiding, Budgetbeheer en Collectieve Schuldenregeling

Wat is dit?

De schuldhulpverlening bestaat uit:

 • Je begeleiden bij het beheer van jouw inkomsten

 • Het beheer van jouw inkomsten overnemen

 • Een collectieve schuldenregeling aanvragen bij de arbeidsrechtbank

Schuldhulpverlening betekent niet automatisch dat het OCMW financiële hulp geeft om schulden te betalen.

De dienst Budgetbeheer biedt drie vormen van schuldhulpverlening. Er wordt altijd gestart met het opmaken van een inventaris om dan samen te bekijken welke vorm van hulpverlening het meest geschikt is:

Budgetbegeleiding

Bij budgetbegeleiding blijf je zelf jouw inkomsten beheren. Onze dienst helpt je bij het onderzoek van jouw financiële toestand, begeleidt je bij de opmaak van een betalingsplan en maakt afspraken met de schuldeisers. Er is regelmatig (d.w.z. minstens 1 maal per maand) overleg tussen jou en de dienst schuldhulpverlening om het budget te overlopen: wat moet en kan betaald worden ? Waarom konden betalingen niet gebeuren ?

Budgetbeheer

Budgetbeheer kan je vergelijken met budgetbegeleiding, maar hier gaat het nog een stap verder. Bij budgetbeheer wordt jouw budget beheerd door de maatschappelijk werker. Er wordt door het OCMW op jouw naam een budgetrekening geopend. Op deze rekening worden jouw inkomsten gestort waarmee  eerst jouw vaste kosten worden betaald (huur, energie, alimentatie, ...). Je ontvangt een leefgeld (wekelijks, tweewekelijks of maandelijks), waarbij er rekening wordt gehouden met de gezinstoestand en de financiële mogelijkheden. De rest van jouw inkomen wordt door de maatschappelijk werker aangewend om jouw schulden af te betalen. Op die manier kan onze dienst bij de schuldeisers meestal meer bekomen dan bij een budgetbegeleiding, omdat ze meer zekerheid hebben. Indien er geen schulden (meer) zijn, kan ook een reserve worden opgebouwd op een spaarrekening.

Budgetbeheer is een leerproces. We streven in jouw begeleiding steeds naar zelfredzaamheid. In eerste instantie leren we jou om je te houden aan de gemaakte afspraken en zo gaandeweg te leren op een meer overwogen en doordachte manier om te gaan met jouw financiële middelen. Het is dan ook de bedoeling dat je op termijn terug zelf kunt instaan voor het beheer van jouw inkomen zonder dat hierdoor opnieuw financiële problemen ontstaan.

Collectieve schuldenregeling (CSR)

Wanneer budgetbegeleiding en -beheer niet meer haalbaar zijn, kunnen we een stap verder gaan, namelijk naar collectieve schuldenregeling.

Als de schulden zo groot zijn dat je ze nooit kan afbetalen via een gewone afbetalingsregeling, is een collectieve schuldenregeling de enige mogelijkheid om terug schuldenvrij te geraken.

De collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure. Hierbij wordt er een verzoekschrift opgemaakt voor de Arbeidsrechtbank. Deze beslist of er al dan niet een toelating is. De voorbereiding wordt door onze dienst gedaan. In dit systeem kan je niet meer kiezen, alles wordt via de gerechtelijke weg geregeld. De rechter duidt een schuldbemiddelaar aan. Deze moet een aanzuiveringsplan uitwerken. Het beheer van jouw inkomsten en goederen staat onder toezicht van de schuldbemiddelaar. Jouw inkomen komt dus op de rekening van de schuldbemiddelaar. De meeste schuldbemiddelaars betalen enkel de schulden en zullen aan jou een bedrag overmaken voor vaste kosten en leefgeld. Als je hierbij eveneens ondersteuning wil, kan een budgetbegeleiding of budgetbeheer worden opgestart.

Belangrijke opmerking: collectieve schuldenregeling is niet gratis!

Hoe aanvragen?

Als u nog nooit bent langs geweest bij het OCMW van Nijlen kan u hiervoor terecht tijdens het intake-moment: elke maandag van 09.00 tot 11.30 uur en woensdag van 13.30 tot 16.00 uur of op afspraak indien u niet in de mogelijkheid bent om tijdens de vrije inloop te komen.

Ben je toch al eerder hier geweest, dan neem je contact op met je eigen maatschappelijk werker.

Wat meebrengen?

Documenten die je meebrengt bij een eerste gesprek:

 • Identiteitsbewijs
 • Bewijzen van inkomsten van alle gezinsleden (bv. rekeninguittreksels): loon, vakantiegeld, eindejaarspremie, werkloosheidsvergoeding, ziektevergoeding, kinderbijslag, pensioen, …

Recente bewijzen van uitgaven:

 • Huurcontract en recent bewijs betaling huishuur
 • contract hypothecaire lening
 • energie: facturen gas, elektriciteit, mazout, water
 • facturen internet/TV/GSM
 • vonnis onderhoudsgeld
 • facturen school / kinderopvang
 • kosten auto (verzekering, taks, …)
 • kosten huisvuil
 • verzekeringen (brand, familiale, hospitalisatie, leven, …)
 • kosten ziekenfonds en vakbond
 • regelmatige medische kosten (dokter, apotheker, ziekenhuis, kiné, …)
 • Rekeninguittreksels huidige bankrekening (laatste 3 maanden) van alle inwonenden
 • Laatste belastingbrief
 • Schulden: contracten leningen, kredieten, loonbeslag, brieven deurwaarders, incasso, …
 • Kleefbriefjes ziekenfonds

Wat kost dit?

Gratis