Huwelijksaangifte

Maak een afspraak

De huwelijksaangifte is een registratie bij de burgerlijke stand van het voornemen om te trouwen. De aangifte kan gebeuren ten vroegste 6 maanden en ten laatste 15 dagen voor de geplande huwelijksdatum.

Wat is dit?

De huwelijksaangifte is de registratie bij de burgerlijke stand van het voornemen om te trouwen. De ondertekening van de akte geldt als huwelijksbeloften tussen de toekomstige echtgenoten.

De aangifte moet gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister. De aangifte kan gebeuren ten vroegste 6 maanden en ten laatste 15 dagen voor de geplande huwelijksdatum.

Heb je besloten om in Nijlen te huwen, dan moet je eerst een afspraak maken om de trouwdatum vast te leggen.  Tijdens een volgende afspraak zal dan de huwelijksaangifte gebeuren.

Hoe aanvragen?

Als je in Nijlen zou willen huwen, dan moet jij of je partner ingeschreven zijn op een adres in Nijlen.

De aangifte kan je alleen doen op afspraak.  Normaal heb je als huwelijkskandidaten reeds een eerste afspraak gehad rond het vastleggen van je trouwdatum.

Tijdens deze tweede afspraak zal de ambtenaar een akte van huwelijksaangifte opmaken en laten ondertekenen.  Het is wettelijk niet langer verplicht om getuigen te nemen.  Wil je toch getuigen (maximum 4), dan dien je de namen bij de aangifte op te geven aan de ambtenaar.

 

Wat meebrengen?

Om het huwelijksdossier samen te stellen, moet je de volgende documenten kunnen voorleggen:

  • een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op
  • je identiteitskaart of paspoort

de echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten daarnaast ook de volgende documenten meenemen:

  • een bewijs van nationaliteit
  • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk
  • een bewijs van woonst (een bewijs van de inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en/of een bewijs van de actuele verblijfplaats evenals in voorkomend geval een bewijs van de gewone verblijfplaats in België sinds meer dan drie maanden)
  • een attest van gewoonterecht (waaruit blijkt dat de vreemde partner aan de voorwaarden van zijn/haar land voldoet om in het huwelijk te treden) 

De vreemde documenten dienen gelegaliseerd te zijn en vertaald door een beëidigd vertaler.

 

Wat kost dit?

Gratis

Extra informatie

Omwille  van een ernstige reden kan één van de echtgenoten de aangifte doen:

Dan moet een schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt voorgelegd worden.

De handtekening van de afwezige partner moet gelegaliseerd zijn.

Regelgeving

Artikelen 63, 64 en 75 van het Burgerlijk Wetboek

Maak een afspraak