Inkomensgarantie voor ouderen

De inkomensgarantie voor ouderen of IGO is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan ouderen die de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikt hebben. De IGO wordt uitbetaald wanneer de eigen bestaansmiddelen ontoereikend zijn.

Wat is dit?

U moet:

  • minstens 65 jaar zijn
  • Belg zijn of onderdaan van de Europese Unie of vluchteling of staatloze of van een onbepaalde nationaliteit. In bepaalde gevallen komen ook mensen met een andere nationaliteit in aanmerking
  • verblijven in België. Een verblijf in het buitenland van minder dan 30 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan.

Hoe aanvragen?

Of u recht heeft op de IGO wordt automatisch onderzocht wanneer u een pensioen, een uitkering voor personen met een handicap of een leefloon krijgt. Behoort u niet tot één van deze categorieën, kan u een aanvraag indienen bij het uw gemeentebestuur of bij de Rijksdienst voor Pensioenen.

Wat kost dit?

Het bedrag dat u kan ontvangen is afhankelijk van uw gezinssituatie. U ontvangt het basisbedragals u uw hoofdverblijfplaats deelt met één of meer personen. Woont u alleen en deelt u uw hoofdverblijfplaats niet met andere personen, dan ontvangt u het verhoogde bedrag.