Inkomensvervangende- of integratietegemoetkoming (IVT) of (IT)

Financiële steun voor personen jonger dan 65 jaar met een beperking.

Wat is dit?

Personen tussen 21 en 65 jaar die een beperking hebben op geestelijk en/of fysiek vlak (m.a.w. een verminderde zelfredzaamheid), hebben mogelijks recht op sociale voordelen en/of een financiële tegemoetkoming.

De FOD Sociale zekerheid is verantwoordelijk om je aanvraag te onderzoeken en in orde te brengen. Zij beoordelen de graad van invaliditeit.

Hoe aanvragen?

Om het onderzoek te starten moet er een aanvraag gebeuren. Deze aanvraag kan worden gedaan via deze website: http://handicap.belgium.be/nl/mijn-rechten/integratietegemoetkoming.htm. Hiervoor heb je een kaartlezer nodig.

Je kan hiervoor ook terecht bij je ziekenfonds of het OCMW van Nijlen. Mensen die zich niet kunnen verplaatsen, mogen zich laten vertegenwoordigen.

Als u nog nooit bent langs geweest bij het OCMW van Nijlen kan u hiervoor terecht tijdens het intake-moment: elke maandag van 09.00 tot 11.30 uur en woensdag van 13.30 tot 16.00 uur of op afspraak indien u niet in de mogelijkheid bent om tijdens de vrije inloop te komen.   

Ben je toch al eerder hier geweest, dan neem je best contact op met je eigen maatschappelijk werker.

 

Wat meebrengen?

  • Bewijs van identiteit
  • Gegevens behandelde arts van aanvraag
  • Rekeningnummer

Wat kost dit?

Gratis