Kampioenenhulde

Het lokaal bestuur Nijlen organiseert een kampioenenhulde waarbij de sportkampioenen (individuen en ploegen) van het afgelopen jaar worden gehuldigd, met als doel om Nijlense sporters met een noemenswaardige sportieve prestatie te huldigen.

Wat is dit?

De kampioenenhulde bestaat uit 2 onderdelen:

 • De kampioenenviering huldiging van alle kampioenen die Nijlen wonen
 • De sporttrofeeën die worden gekozen door de Nijlense inwoners

Hoe aanvragen?

Alle contactpersonen van de sportclubs uit Nijlen (en sportclubs/personen die gevraagd hebben om een aanvraagformulier te ontvangen) krijgen jaarlijks de nodige informatie opgestuurd (via de post of e-nieuwsbrief).

Kampioenenhulde

Geef HIER je kampioenen door!

De titels behaald in het afgelopen jaar, moeten worden ingediend via het daartoe bestemde webformulier.
Aanvragen die op andere manier worden ingediend, worden niet aanvaard.
De deadline wordt jaarlijks door het lokaal bestuur bepaald. Deze datum wordt duidelijk gecommuniceerd en laattijdige en onvolledige aanvragen kunnen worden geweigerd.

Wie komt in aanmerking

 • Een jeugdig individu (-18) komt in aanmerking als hij/zij in de gemeente Nijlen woonachtig is op het moment dat hij/zij in het afgelopen jaar een titel behaalde, op gewestelijk-, provinciaal-, Vlaams-, nationaal- of internationaal niveau.
 • Een volwassen individu (+18) komt enkel in aanmerking als hij/zij in de gemeente Nijlen woonachtig is op het dat hij/zij in het afgelopen jaar een titel behaalde, op provinciaal-, Vlaams-, nationaal- of internationaal niveau.
 • Alle G-sporters die inwoner zijn van Nijlen en deelnamen aan een G-sportwedstrijden (Special Olympics, ...) worden gehuldigd.
 • Een ploeg komt enkel in aanmerking als ze behoort tot een Nijlense sportclub en in het afgelopen jaar een titel behaalde op gewestelijk-, provinciaal-, Vlaams-, nationaal- of internationaal niveau.
 • Alle G-teams van Nijlense sportclubs die deelnamen aan een G-sportwedstrijden (Special Olympics, ...) worden gehuldigd.

Trofeeën

Geef HIER je kandidaten voor de trofeeën door!

Voor de trofeeën onderzoekt het lokaal bestuur alle kandidaturen en maakt een selectie zodat er uiteindelijk per trofee maximum 3 kandidaten overblijven. 

De verkiezing van de trofeeën organiseert het lokaal bestuur online, zodat alle Nijlenaars kunnen stemmen. Indien er maar 1 kandidaat is, wordt de trofee zonder stemming toegekend.

Extra informatie

Wanneer kom je in aanmerking:

Individuen

 • Een jeugdig individu (-18) komt in aanmerking als hij/zij in de gemeente Nijlen woonachtig is op het moment dat hij/zij in het afgelopen jaar een titel behaalde, op gewestelijk-, provinciaal-, Vlaams-, nationaal- of internationaal niveau.
 • Een volwassen individu (+18) komt enkel in aanmerking als hij/zij in de gemeente Nijlen woonachtig is op het dat hij/zij in het afgelopen jaar een titel behaalde, op provinciaal-, Vlaams-, nationaal- of internationaal niveau.
 • Alle G-sporters die inwoner zijn van Nijlen en deelnamen aan een G-sportwedstrijden (Special Olympics, ...) worden gehuldigd.

Ploegen

 • Een ploeg komt enkel in aanmerking als ze behoort tot een Nijlense sportclub en in het afgelopen jaar een titel behaalde op gewestelijk-, provinciaal-, Vlaams-, nationaal- of internationaal niveau.
 • Alle G-teams van Nijlense sportclubs die deelnamen aan een G-sportwedstrijden (Special Olympics, ...) worden gehuldigd.

Trofeeën

 • Trofee “sportvrijwilliger”: deze trofee wordt uitgereikt aan een persoon die zich heel zijn/haar carrière heeft ingezet voor de sport in Nijlen. Deze trofee kan maar éénmaal gewonnen worden.
 • Trofee “uitzonderlijke prestatie”: deze trofee kan worden uitgereikt aan iemand die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd.

BELANGRIJK: een individu komt enkel in aanmerking als hij/zij inwoners is van Nijlen of als hij/zij behoort tot een Nijlense sportclub.

Regelgeving