Kampvuren/kerstboomverbrandingen

Als je als vereniging een kampvuur wilt houden, een kerstboomverbranding organiseert of een open kookvuur maakt, dien je hiervoor vooraf toestemming te vragen aan de burgemeester.

Wat is dit?

Richtlijnen bij kampvuren:

- Is de locatie wel geschikt voor een kampvuur? Controleer of het terrein geschikt is. De omgeving moet vrij zijn van bomen, struiken, droog gras,... Bouw ook de nodige veiligheid in: Strooi een laag zand over het gras, graaf een greppel of maak een zandomwalling rondom het kampvuur.
- Zijn er voldoende blusmiddelen aanwezig? Zorg steeds voor enkele emmers water of een tuinslang in de directe omgeving. Nog beter is één of meerdere poeder- of schuimblussers van 6 of 9 liter te voorzien.
- Zorg voor een kampvuurmeester! Hij is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken en wordt voor het gebeuren aangesteld. Hij heeft aandacht voor de hoogte van de vlammen, de aanvoer van nieuwe hoeveelheden brandhout, het doven,...
- Is het niet te droog om een kampvuur te maken? Bij langdurige droogte kan de gemeente ten allen tijde een verbod opleggen om het kampvuur te ontsteken, ook al heb je een vergunning op zak. Je wordt tijdens je kamp tijdig op de hoogte gebracht.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de Nijlense brandweer op het nummer 03 410 02 90.

Hoe aanvragen?

Je dient een aanvraagformulier 'Kampvuren' in te dienen (e-loket), minstens een maand voor de activiteit doorgaat.

Regelgeving

Reglement op kampvuren en kerstboomverbrandingen