Kappen van bomen

Bron: Agenschap Natuur en Bos

Voor je je overweegt een boom te kappen, stel je best deze cruciale vraag: ‘Maakt die boom deel uit van een bos?’ Belangrijk, want afhankelijk of de boom in een bos staat, tellen er andere spelregels en vergunningen. Maar – en nu komt het – een bos kan onder verschillende vormen voorkomen waardoor het niet snel uit te maken is of een boom al dan niet behoort tot een bos.

Wat is een bos?

Een bos is een grondoppervlak dat voornamelijk bestaat uit bomen en struiken met een functionele en herkenbare fauna en flora. Zo staat het in het Bosdecreet. Klinkt evident, alleen is de praktijk minder transparant.

Rekening houdend met de geest van het Bosdecreet heeft het Agentschap Natuur en Bos die omschrijving van het bos aangevuld met enkele verhelderende en concrete criteria. Opgepast, dit heeft geen wettelijk kader. Beschouw het wel als richtingaanwijzers om een gemotiveerde beslissing te nemen.

Kompasnaald ANB Wat is een bos?

Je wil een boom kappen? En nu?

Afhankelijk of de boom of bomen behoren tot een bos heb je een ander soort vergunning/toelating nodig:

 1. kappen van een boom die niet behoort tot een bos
  • Omtrek > 1 meter = omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. meer info
  • Omtrek < 1 meter = eventueel omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie. meer info
 2. kappen van bomen die niet behoren tot een bos en in een agrarisch of groengebied staan
  • Omgevingsvergunning voor het wijzigen van vegetatie. meer info
 3. kappen van een boom – behorend tot een bos – om het bos te beheren
  • Geen bijkomende vergunning nodig als die kappingen zijn opgenomen in een goedgekeurd beheerplan. Zit die kapping niet in een beheerplan dan vraag je voor de kapping een kapmachtiging aan bij Natuur en Bos. meer info
 4. kappen van een boom – behorend tot een bos – om het bos te ontbossen
  • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen inclusief boscompensatieformulier. meer info

Meer informatie en wetgeving vind je op de website van Agentschap Natuur en Bos.