Laatste wilsbeschikking - registratie

Maak een afspraak

Indien je je keuze van teraardebestelling van jouw lichaam wil laten vastleggen, moet je een verklaring van laatste wilsbeschikking opmaken.

Wat is dit?

Je kan zelf bepalen wat er met je lichaam gebeurt na je overlijden. Die keuze kan je laten vastleggen in een laatste wilsbeschikking.

Je kan je keuze opgeven over :

  • een traditionele begrafenis of een crematie
  • welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
  • in welke gemeente je laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams Gewest)
  • of je een uitvaartcontract laat opmaken 

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. De nabestaanden moeten deze wilsbeschikking eerbiedigen en inwilligen. 

Het is niet verplicht om een laatste wilsbeschiking te laten opmaken.

Hoe aanvragen?

  • je laat een verklaring van laatste wilbeschikking opmaken bij het team dienstverlening op het gemeentehuis 
  • je ondertekent de wilsverklaring
  • de verklaring wordt direct geregistreerd in het rijksregister en je ontvangt een ontvangstbewijs 
  • een wijziging en/of intrekking van de verklaring van laatste wilsbeschikking kan ten allen tijde en gebeurt op dezelfde manier. Nabestaanden kunnen geen wijziging of intrekking doen. 

 

Wat kost dit?

Gratis

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Maak een afspraak