Melden van hinder aan de spooroverweg

Bij problemen aan de spooroverwegen kan je je steeds wenden tot Infrabel en de NMBS.

Hinder aan de spooroverwegen kan je melden via 0800 55 000

Infrabel en NMBS communiceren ook actief via twitter.