Melden van verwaarloosde of mishandelde dieren

Merkt u dat er dieren verwaarloosd of mishandeld worden of dat een dier in nood is? Dan kan u dat melden aan de Vlaamse overheid, die sinds 1 juli 2014 bevoegd is voor dierenwelzijn in Vlaanderen. Het kan zowel gaan over gezelschapsdieren als landbouwdieren. Ook problemen met verkoop van dieren kan u melden.

In een zeer dringende situatie kan u ook contact opnemen met de politie via het noodnummer 101.

Hoe aanvragen?

U kan problemen in verband met dierenwelzijn melden via het online

U moet de volgende gegevens zeker invullen: waar de dieren zich bevinden, over welke diersoort het gaat, wat u hebt vastgesteld en enkele persoonlijke gegevens. Anonieme meldingen zijn niet mogelijk. Uw melding wordt evenwel met de nodige discretie behandeld.
Als u weet wie de verantwoordelijke voor de dieren is, kan u dat ook invullen. U kan ook foto's uploaden.

De dienst Dierenwelzijn zal uw melding behandelen en u op de hoogte houden van wat er met de melding gebeurt. U krijgt een eerste antwoord binnen twee werkdagen.