Overlijden van een niet-levensvatbaar kind

Het verlies van een kindje is een pijnlijke gebeurtenis. Na een miskraam kan je voor een niet-levensvatbaar kind of foetus, indien je dit wenst, een toelating tot begraven aanvragen.

Wat is dit?

Een levenloos geboren kindje dat de wettelijke levensvatbaarheidgrens nog niet heeft bereikt, wordt na een zwangerschapsduur van ten volle 12 weken,  op verzoek van de ouders begraven of gecremeerd.

In de register van burgerlijke stand wordt geen akte van overlijden aangemaakt. Het kindje kan dus geen namen krijgen.

Hoe aanvragen?

Deze aanvraag tot begraven of cremeren kan gebeuren door één of beide ouders of door een door hun aangestelde persoon zoals een begrafenisondernemer.

Op de gemeentelijke begraafplaats van Nijlen is een 'Engelenweide' voorzien waar de uitstrooiing of de begraving kan gebeuren. 

Wat meebrengen?

 

Bij de aanvraag dien je volgende documenten voor te leggen:

  • de identiteitsbewijzen van de ouder(s);
  • indien een crematie gewenst; crematieaanvraag.

 

 

Regelgeving

De omzendbrief BA-2006/03 betreffende de toepassing van het decreet van 16 januari 2004 op begraafplaatsen en lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten.