Aangifte overlijden doodgeboren kind

Als een kindje dat meer dan 6 maanden gedragen werd, kort voor of kort na de geboorte overlijdt, dient hiervan, een akte van een levenloos kind (eigenlijk een overlijdensakte) opgesteld.

Wat is dit?

De overlijdensaangifte van een levensvatbaar kindje gebeurt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het kindje ter wereld kwam.  In de praktijk doet de begrafenisondernemer de aangifte, maar de ouder(s) kunnen dit ook zelf doen.

In de akte van een levensloos kind kan één of meerdere voornamen van het kind opgenomen worden.  Het kind kan geen familienaam dragen. 

Hoe aanvragen?

De aangifte gebeurt bij :

  • het team dienstverlening op het gemeentehuis
  • de klantenmedewerker maakt de overlijdensakte op
  • minimum 1 dag na de aangifte worden de uittreksels van de overlijdensakte en de eventuele crematiedocumenten bezorgd aan de begrafenisondernemer. Hij bezorgt ze aan de ouder(s)

Wat meebrengen?

  • het overlijdensattest dat de dokter heeft geschreven + model IIID
  • identiteitskaart van de aangever

Wat kost dit?

De opmaak van de overlijdensakte is gratis.

Regelgeving

27 APRIL 1999. - Wet tot invoeging van een artikel 80bis in het Burgerlijk Wetboek en tot opheffing van het decreet van 4 juli 1806 aangaande de manier van opstelling van de akte waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand constateert dat hem een levenloos kind werd vertoond.