Projectsubsidie vrije tijd

Wat is het reglement?

Met het reglement “projectsubsidie vrije tijd” wil lokaal bestuur Nijlen het maatschappelijke belang van personen en verenigingen die samenkomen, samenwerken en initiatief nemen, benadrukken en waarderen met een financiële en bijkomende ondersteuning.

Wie kan een aanvraag indienen?

De persoon of groep die een project aanvraagt, moet minimaal één Nijlense inwoner, één Nijlense groep inwoners of een Nijlense vereniging zijn.

Wie kan er GEEN aanvraag indienen

Projecten die opgezet zijn door een commerciële organisatie en/of in hoofdzaak commerciële doeleinden nastreven, in de betekenis van zakelijk winstbejag. Verder worden politieke partijen, organisaties die werken met beroepskrachten en zelfstandigen uitgesloten van deze subsidies.

Welke voorwaarden worden er aan een project verbonden?

  • Het project moet op het grondgebied van Nijlen plaatsvinden.
  • Het project is uitzonderlijk en uniek en overstijgt de dagelijkse werking.
  • Het project is vernieuwend en/of experimenteel. Het geeft een socio-culturele insteek en/of legt de nadruk op gemeenschapsvorming en/of richt zich naar nieuwe doelgroepen of brengt verenigingen, initiatieven en/of individuen samen.
  • Het project ontvangt geen andere financiële ondersteuning van lokaal bestuur Nijlen.
  • Het project dient ook een evenementenvergunning in bij het lokaal bestuur Nijlen

Subsidiebedrag

Toegewezen subsidiebedrag

  • Het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van de projectbegroting. Een goedgekeurd projectvoorstel krijgt een subsidiebedrag toegewezen tussen de minimale subsidie van €250,00 en de maximale subsidie van €5.000,00. Definitief subsidiebedrag

Definitief subsidiebedrag

  • Het definitief subsidiebedrag wordt bepaald op basis van de eindafrekening en het evaluatiedossier. Het oorspronkelijk toegewezen bedrag kan dus nog wijzigen afhankelijk van de effectieve kosten en inkomsten.

Aanvraag

De aanvrager moet een digitaal aanvraagformulier invullen dat door het lokaal bestuur Nijlen ter beschikking wordt gesteld.

Een project kan jaarlijks ingediend worden:

  • Voor 1 januari voor projecten die starten vanaf 1 april van dat kalenderjaar;
  • Voor 1 mei voor projecten die starten vanaf 1 september van dat kalenderjaar;
  • Voor 1 september voor projecten vanaf 1 januari van het volgende kalenderjaar.

Volledige reglement

Dat kan je HIER nalezen.