Regeling begrafeniskosten bij onvoldoende middelen

De familie en erfgenamen regelen bij overlijden de begrafenis en betalen de begrafeniskosten. Als er geen familie of erfgenamen zijn of als deze hiervoor onvoldoende middelen hebben, zal de gemeente een minimale begrafenis verzorgen.

Wat is dit?

  • Niemand kan of wenst de begrafenis te regelen.
  • Het beschikbaar inkomen van de overledene is ontoereikend om de kosten te betalen.
  • De eventuele erfgenamen zijn, evenals de overledene onvoldoende bemiddeld om de kosten ten laste te nemen .

Hoe aanvragen?

Neem contact op met het gemeente- of OCMW-bestuur. Als het OCMW tussenkomt in de begrafeniskosten, zal een maatschappelijk assistent een sociaal en financieel onderzoek uitvoeren.
Het gemeentebestuur zal een minimale begrafenis verzorgen.

Wat meebrengen?

  • Best brengt u, bij het eerste contact met het OCMW, al uw identiteitskaart mee.

    Als u een van de erfgenamen bent en u hebt onvoldoende financiële middelen om de begrafenis te betalen, dan brengt u best ook al documenten mee die dit kunnen bewijzen, zoals rekeninguittreksels en loondocumenten. Het is mogelijk dat de maatschappelijk werker u nog andere documenten vraagt.