Registratie van de slachting van een dier

Wilt u als particulier een dier slachten, dan moet u deze slachting registreren. U registreert de slachting bij het gemeentebestuur. Grote dieren (paarden, runderen) moeten in het slachthuis geslacht worden. Varkens, geiten en schapen mogen thuis geslacht worden, ook deze slachting moet u registreren. Voor het slachten van kippen, konijnen en klein wild is geen toelating nodig.

Hoe aanvragen?

Particuliere slachting buiten het slachthuis

Kiest u voor een particuliere slachting buiten het slachthuis, dan moet u elke slachting persoonlijk aangeven bij het gemeentebestuur - minstens 2 werkdagen vóór de slachting. Vergeet niet het sanitelnummer of oornummer van het te slachten dier mee te brengen.

Slachtingen in het slachthuis

Kiest u voor een slachting in het slachthuis en heeft u een registratienummer moet u niet elke keer opnieuw een slachtbrief halen bij de gemeente. U kan voor elke slachting rechtstreeks naar het slachthuis gaan.

Wat meebrengen?

  • identiteitskaart
  • Sanitelnummer van het dier