Stopgezet - Premie voor de isolatie van een spouwmuur (Fluvius)

Tot 30-6-2022 kon wie een spouwmuur van woning of appartement liet isoleren, bij Fluvius een premie aanvragen. Een spouwmuur is een muur met een open ruimte (spouw) tussen de binnen- en de buitenkant.

Deze premie is stopgezet en sinds 1 juli 2022 een onderdeel geworden van Mijn VerbouwPremie, zie Mijn VerbouwPremie voor buitenmuur.
Hebt u al investeringen gedaan én nog geen premie bij Fluvius aangevraagd? Bekijk de voorwaarden van Mijn VerbouwPremie om te zien of u in aanmerking komt.

Wat is dit?

 • Deze premie was er alleen voor woningen, appartementen of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet.
 • Het aanvraagformulier moest bij Fluvius (de elektriciteitsnetbeheerder) aankomen (met eindfactuur vanaf 1-7-2020) uiterlijk 24 maanden na de eindfactuurdatum.
  Met een eindfactuur tot 30-6-2020 kon u geen premie meer aanvragen.
 • De werken moesten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer die op de lijst staat met installateurs die werken volgens STS 71.1.
 • Alle voorwaarden en technische eisen (breedte van de spouw, isolatiemateriaal, lambdawaarde, STS 71-1, …) staan op het Informatieblad 2022 van Fluvius.
 • Vanaf 2021 (eindfactuur)
  • was er een verhoogde premie voor huishoudelijke eindafnemers die op het elektriciteitsdistributienet zijn aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief.

Hoe aanvragen?

 • U kunt deze premie niet meer aanvragen.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, volgt de uitbetaling binnen de 6 maanden.
 • U kunt de status van uw aanvraag opvolgen in ‘Mijn Fluvius’.

Wat kost dit?

Eindfactuur inPremie isolatie
van een spouwmuur

2020

5 euro per m2
20215 euro per m2
2021 - Klant met
'uitsluitend nachttarief'
7,5 euro per m2

Beschermde afnemers konden een hogere premie krijgen. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Een beschermde afnemer kreeg 9 euro per m² geïsoleerde muuroppervlakte. Dit bedrag gold in 2021 ook in geval van 'uitsluitend nachttarief'.

Regelgeving

Energiebesluit van 19 november 2010