Uittreksel uit echtscheidingsakte

De echtscheidingsakte wordt opgemaakt in de gemeente waar destijds het huwelijk werd voltrokken.

Een uittreksel is een verkorte versie van de echtscheidingsakte.

Wat is dit?

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De ambtenaar van de burgerlijke stand waar het huwelijk heeft plaatsgevonden wordt hiervan op de hoogte gebracht door de Griffie van dezelfde rechtbank.

De echtscheiding wordt vervolgens overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.  Het huwelijk moet dus plaatsgevonden hebben in Nijlen, alleen dan is de echtscheidingsakte overgeschreven in Nijlen.

In de meeste gevallen wordt er een eensluidend afschrift van de echtscheidingsakte gevraagd; dit vermeldt alle gegevens uit de akte, afstamming inbegrepen.

Hoe aanvragen?

 Je kan een afschrift of uittreksel van je echtscheidingsakte aanvragen :

Een uittreksel of afschrift van die akte, met vermelding van de afstamming, kan alleen worden aangevraagd door jezelf of door iemand aan wie je de volmacht geeft. 

Jouw raadsman, notaris of advocaat kan dit ook voor jou aanvragen.

Je kan deze documenten ook aanvragen voor je grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen.

 

Wat meebrengen?

Breng steeds je identiteitskaart mee naar het gemeentehuis.

Indien je volmacht gekregen hebt, breng je de schriftelijke volmacht mee en de identiteitskaart (of een kopie) van diegene die je volmacht heeft gegeven.

Wat kost dit?

Gratis

Extra informatie

Inwoners kunnen ook een uittreksels bekomen van akten die niet te Nijlen werden opgemaakt/overgeschreven, dan is de wachttijd langer (opvraging via akteloket)