Uittreksel uit geboorteakte

In de geboorteakte vind je alle gegevens over de geboorte van een persoon. Een uittreksel van een geboortakte is een verkorte versie van de akte.

Wat is dit?

De geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de plaats van geboorte. 

Dus enkel en alleen als je werkelijk geboren bent in Nijlen, kan je een uittreksel of afschrift van je geboorteakte bekomen in Nijlen.

Hoe aanvragen?

Je kan een afschrift of uittreksel van je geboorteakte aanvragen : 

Een uittreksel of afschrift van die akte, met vermelding van de afstamming, kan alleen worden aangevraagd door jezelf of door iemand aan wie je de volmacht geeft.  

Jouw raadsman, notaris of advocaat kan dit ook voor jou aanvragen. 

Je kan deze documenten ook aanvragen voor je grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen.

Wat meebrengen?

Breng steeds je identiteitskaart mee naar het gemeentehuis.

Indien je volmacht gekregen hebt, breng je de schriftelijke volmacht mee en de identiteitskaart (of een kopie) van diegene die je volmacht heeft gegeven.

Wat kost dit?

Gratis

Extra informatie