Vergunning voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken

Alle toekomstige uitbaters van publieke inrichtingen (vaste drankslijterijen) en reizende drankslijterijen (vb. tapwagen, boten, treinen, …) die van plan zijn om gegiste en sterke dranken te schenken, moeten een drankvergunning hebben. Een drankvergunning geeft de uitbater de toelating om gegiste dranken (dranken met een alcoholpercentage minder dan 22°), en sterke dranken (dranken met een alcoholpercentage meer dan 22°) te schenken in publieke inrichtingen zoals cafés, snackbars, restaurants, ….
 

Wat is dit?

Om een vergunning te kunnen krijgen moet u voldoen aan alle andere reglementering van toepassing op de uitbating van een drankgelegenheid zoals:

  • een stedenbouwkundig vergunde inrichting of een goedgekeurde reizende inrichting hebben
  • voldoen aan de moraliteitsvoorwaarden
  • in orde zijn met de brandveiligheid
  • indien nodig een milieuvergunning klasse 2 hebben

De drankgelegenheid is gelegen op het grondgebied van de gemeente.

Hoe aanvragen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente door middel van het aanvraagformulier.

 

Wat kost dit?

Gratis

Regelgeving