Verkeerssituatie Stenen Molen september 2023

Vanaf 4 september tot en met 29 september 2023 wordt het éénrichtingsverkeer in Stenen Molen opgeheven. Dit omwille van nutswerken in het eerste gedeelte van Stenen Molen en in de fietsdoorsteek. De omleiding voor doorgaand verkeer verloopt langs de Oude Bevelsesteenweg.

De doorsteek in Stenen Molen is niet meer toegankelijk voor fietsverkeer vanaf 4 september tot en met 29 september 2023 omwille van dezelfde nutswerken. Een omleiding voor fietsers wordt voorzien langs de Voetweg en Stenen Molen (gedeelte met de knip).

BEKIJK DE SITUATIE HIER