Vermindering op de huisvuilbelasting

De belastingsplichtige kan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een vermindering op de huisvuilbelasting.

Wat is dit?

Wie in aanmerking komt is vastgelegd in een reglement.