Verklaring inzake euthanasie

Maak een afspraak

Je kan een wilsverklaring opstellen betreffende je levenseinde en met het oog op een waardig sterven.

Wat is dit?

Je kan je wil over je eigen levenseinde en je eventuele weigering van medische zorg uitdrukken in een zogenaamde wilsverklaring, voor het geval dat je zelf niet meer in staat zou zijn om die wil nog duidelijk uit te drukken; dus als je buiten bewustzijn bent door bijvoorbeeld een coma.

Deze schriftelijke wilsverklaring kan je laten registeren bij je gemeente.  De verklaring is geldig indien ze :

  • opgesteld is volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier
  • opgesteld is in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Het verzoek is 5 jaar geldig. Als je wil dat ze verlengd wordt, moet je opnieuw een verklaring invullen waarin je je wil herbevestigt.

Hoe aanvragen?

Het formulier voor de wilsverklaring kan u bekomen:

  • bij het team dienstverlening, zij bezorgen blanco modelformulieren en beantwoorden uw vragen over de euthanasiewetgeving
  • de formulieren kunnen ook gedownload worden op:formulier voor een wilsverklaring of op www.leif.be ;

In dit soort wilsverklaring moeten twee getuigen mee ondertekenen. Zij moeten meerderjarig zijn en één van de twee mag geen directe belangen hebben bij je overlijden. 

Je hebt ook de mogelijkheid om er één of meer vertrouwenspersonen in te zetten die, als het zover is de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt. Ook de vertrouwenspersonen moeten het formulier ondertekenen.

Als je de verklaring wil laten registreren, bezorg dan het origineel exemplaar; ingevuld, gedateerd en ondertekend (door alle betrokkenen) terug aan de dienst bevolking:

  • de wilsverklaring wordt geregisteerd in de databank van de FOD
  • het origineel document wordt verstuurd naar de FOD Brussel, dienst Volksgezondheid
  • je krijgt een ontvangstbewijs en een afgestempelde kopie van de wilsverklaring

De wilsverklaring kan op ieder ogenblik herzien of ingetrokken worden en blijft slechts voor een periode van vijf jaar, vanaf de datum van verklaring, geldig.

Andere vormen van wilsverklaring inzake euthanasie moet je bespreken met je huisarts of behandelend geneesheer. Dit kan gaan over het stopzetten van een behandeling of therapie, of dat je niet gereanimeerd wil worden, of bij dementie...  Dit zijn vormen van een negatieve wilsverklaring en gaan over de rechten van de patiënt. Voor deze verklaringen zijn de gemeentes niet bevoegd en wij kunnen deze ook niet voor u registreren.

Dat verzoek moet schriftelijk worden vastgelegd 

Wat meebrengen?

  • de ondertekende wilsverklaring
  • je identiteitskaart

 

Wat kost dit?

Het laten registreren van de wilsverklaring tot euthanasie is gratis.

Regelgeving

 

 

 

Maak een afspraak