Administratieve hulp

Hulp bij het invullen of verduidelijken van documenten, aanvragen van afbetalingsplannen, inschrijving sociale huisvesting, aanvraag sociale voordelen, …

Wat is dit?

Als inwoner van Nijlen kan je hulp vragen bij het invullen/verduidelijken van documenten, aanvragen van afbetalingsplannen, inschrijving sociale huisvesting, aanvraag sociale voordelen,…

De maatschappelijk werker bekijkt of een doorverwijzing naar een meer gespecialiseerde hulp, bijvoorbeeld pensioendienst, belastingdienst, zitdag sociale huisvestingsmaatschappij,… nodig is.

Hoe aanvragen?

Als je nog nooit bent langs geweest bij het OCMW van Nijlen kan je terecht op het intake moment bij de maatschappelijk werker: elke werkdag van  09.00  tot 12.00 uur en op afspraak indien je buiten het intake-moment wenst te komen. Ben je toch al eerder hier geweest, neem je best contact op met je eigen maatschappelijk werker.

Wat meebrengen?

  • Bewijs van identiteit

  • Document(en) waarover er vragen zijn

Wat kost dit?

Gratis


Contactinformatie