Administratieve hulp

Hulp bij het invullen of verduidelijken van documenten, aanvragen van afbetalingsplannen, inschrijving sociale huisvesting, aanvraag sociale voordelen, …

Wat is dit?

Als inwoner van Nijlen kan je hulp vragen bij het invullen/verduidelijken van documenten, aanvragen van afbetalingsplannen, inschrijving sociale huisvesting, aanvraag sociale voordelen,…

De maatschappelijk werker bekijkt of een doorverwijzing naar een meer gespecialiseerde hulp, bijvoorbeeld pensioendienst, belastingdienst, zitdag sociale huisvestingsmaatschappij,… nodig is.

Hoe aanvragen?

Als je nog nooit bent langs geweest bij het OCMW van Nijlen kan je een afspraak maken voor een intake moment.  Ben je toch al eerder hier geweest, dan neem je best contact op met je eigen maatschappelijk werker.

Wat meebrengen?

  • Bewijs van identiteit

  • Document(en) waarover er vragen zijn

Wat kost dit?

Gratis