Administratieve hulp

Hulp bij het invullen of verduidelijken van documenten, aanvragen van afbetalingsplannen, inschrijving sociale huisvesting, aanvraag sociale voordelen, …

Wat is dit?

Als inwoner van Nijlen kan je hulp vragen bij het invullen/verduidelijken van documenten, aanvragen van afbetalingsplannen, inschrijving sociale huisvesting, aanvraag sociale voordelen,…

De maatschappelijk werker bekijkt of een doorverwijzing naar een meer gespecialiseerde hulp, bijvoorbeeld pensioendienst, belastingdienst, zitdag sociale huisvestingsmaatschappij,… nodig is.

Hoe aanvragen?

Als u nog nooit bent langs geweest bij het OCMW van Nijlen kan u hiervoor terecht tijdens het intake-moment: elke maandag van 09.00 tot 11.30 uur en woensdag van 13.30 tot 16.00 uur of op afspraak indien u niet in de mogelijkheid bent om tijdens de vrije inloop te komen.

Ben je toch al eerder hier geweest, dan neem je best contact op met je eigen maatschappelijk werker.

Wat meebrengen?

  • Bewijs van identiteit

  • Document(en) waarover er vragen zijn

Wat kost dit?

Gratis