BAAS - Basissubsidies voor sportclubs

Wat zijn de basissubsidies

Met de basissubsidie wil de gemeente Nijlen financiële ondersteuning geven aan erkende sportclubs voor de relevante kosten van de algemene sportieve werking.

Welke sportclubs komen in aanmerking?

Je moet een ERKENDE sportclub zijn! 

Vervolgens verdelen we de sportclubs in 2 categoriën: 

 • Categorie A: sportclubs aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie die ook een VZW zijn.
  Als er geen overkoepelende sportfederatie is, moet de sportclub zijn uitgebreide werking aantonen obv. een meerjarige werking.
 • Categorie B: sportclubs die onder een van deze elementen vallen
  • sportclubs die geen VZW zijn
  • sportclubs die niet aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie
  • socio-culturele sportclubs (vissen/hengelen, hondensport, duivensport, volks -en denksporten, …)

Regionale sportclubs komen in aanmerking voor een categorie (A of B) indien zij kunnen aantonen dat ze geen erkenning/subsidie krijgen in andere gemeenten waar ze actief zijn en dat er minsten 30% van de leden in Nijlen woont.

Hoe met je de subsidie aanvragen?

Erkende sportclubs moeten GEEN aanvraag indienen!

Jaarlijks zal het lokaal bestuur de verschil items van de verdeelsleutel opzoeken. Bij twijfel wordt er contact opgenomen met de sportclub.

De verdeling van de subsidie

Verdeelsleutel

De punten van alle sportclubs worden opgeteld. Met het totaal aantal punten wordt de waarde (in €) van 1 punt berekend. De waarde van 1 punt wordt per sportclub vermenigvuldigd met het door de sportclub behaalde aantal punten.

Waarvoor krijg je als sportclub punten:

 • Categorie A en B
  Een jaarwerking voor volwassenen: 3 punten
  Een jaarwerking voor jeugd: 5 punten
  Een jaarwerking voor doelgroepen: 5 punten
  Een competitieve werking voor volwassenen: 3 punten
  Een competitieve werking voor jeugd: 5 punten
  Aandacht voor sociale correctie (UIT-pas): 10 punten
 • Enkel categorie A
  Eigen infrastructuur zonder kantine: 15 punten
  Eigen infrastructuur met kantine: 10 punten
  Structurele huur niet gemeentelijke infrastructuur: 5 punten

Het reglement

Wil je het volledige reglement er op nalezen? Dat kan je HIER.