Belgische nationaliteit - aanvraag

Maak een afspraak

Als meerderjarige niet-Belg kan je de Belgische nationaliteit aanvragen bij je gemeente waar je ingeschreven bent in de bevolkings- of vreemdelingenregister. Je moet dan wel voldoen aan de strikte voorwaarden voorgeschreven in het Wetboek van de Belgische nationaliteit. 

Wat is dit?

Om de Belgische nationaliteit te verkrijgen, moet je minimum voldoen aan de grondvoorwaarden volgens de Wet op de Belgische nationaliteit van 4 december 2012.  

Een aanvraag tot het verkrijgen van de Belgische nationaliteit wordt ingediend bij de gemeente, maar de beslissing wordt genomen door de rechtbank (de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen - REA).

Hoe aanvragen?

Bespreek eerst met de klantenmedewerker van het team dienstverlening of je in aanmerking komt voor een aanvraag:

Indien je in aanmerking komt en je wil een aanvraag indienen:

  • maak een afspraak : via het onthaal, telefonisch of online op de website
  • je verklaring van nationaliteitskeuze wordt opgemaakt
  • je ontvangt een ontvangstbewijs en een bevestiging van de volledigheid van je dossier
  • de ambtenaar stuurt jouw dossier door aan de Procureur des Konings (REA)
  • de rechtbank heeft 4 maanden tijd om jouw dossier te onderzoeken
  • bij een positieve beslissing maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een nationaliteitsakte op in de registers van de burgerlijke stand
  • je nationaliteit wordt gewijzigd in de Belgische nationaliteit in het rijksregister
  • je krijgt een uitnodiging om een Belgische elektronische identiteitskaart te komen aanvragen (eID) 

Wat meebrengen?

Het is belangrijk om jouw dossier te bespreken met de klantenmedewerker.  Hij/Zij informeert jou over de vereiste documenten voor het afleggen van je verklaring van nationaliteitskeuze.

De documenten die je zal moeten voorleggen, hangen af van het artikel van het Wetboek van Belgische nationaliteit waarop jouw aanvraag gebaseerd zal zijn.

De vreemde documenten die nodig zijn, moeten steeds recentelijk opgemaakt, gelegaliseerd en vertaald zijn in het Nederlands door een beëidigd vertaler aan de Belgische rechtbanken. 

Wat kost dit?

Voor elke verklaring moeten registratierechten betaald worden bij het Registratiekantoor van Mechelen, Zwartzustersvest 24A.

Bedrag : € 150,00

 

 

Extra informatie

De uitzonderingsprocedure is naturalisatie.

Voor minderjarigen gelden er andere procedures.

Regelgeving

Artikel 12bis tot en met 15  Wetboek Belgische Nationaliteit.

Maak een afspraak