Bewijs van nationaliteit

Een bewijs van nationaliteit is een getuigschrift uit het bevolkings- of vreemdelingenregister van jouw gemeente.

Wat is dit?

Een bewijs van nationaliteit is een getuigschrift dat bewijst dat je de Belgische  nationaliteit bezit.

Dit document kan je enkel voor jezelf aanvragen.

Hoe aanvragen?

Je vraagt dit attest aan bij de gemeente waar je bent ingeschreven:

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kun je het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister.  Je moet dan wel over een kaartlezer beschikken.

Je kan alleen voor jezelf een bewijs van nationaliteit aanvragen.

Een raadsman, notaris of advocaat kan dit ook aanvragen voor de inwoner waarvoor zij/hij optreedt.

Je kan ook een derde schriftelijk een volmacht geven om het attest aan te vragen of te gaan ophalen.

Wat meebrengen?

Breng steeds je identiteitskaart mee.

In het geval je volmacht kreeg, breng je de schriftelijke volmacht mee en de identiteitskaart ( of een kopie ) van diegene die je volmacht gaf.

Wat kost dit?

Gratis

Extra informatie

  • De aanvrager moet meerderjarig zijn.
  • Inwoners met een andere nationaliteit moeten dit document op hun consulaat of ambassade afhalen.