Echtscheiding

Als je echtscheiding werd uitgesproken door een Belgische rechter, dan wordt het vonnis van echtscheiding overgeschreven door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats in België waar je huwelijk werd voltrokken.

 

Wat is dit?

Het vonnis van echtscheiding wordt door de griffier van de rechtbank waar het vonnis werd uitgesproken, overgemaakt aan de burgerlijke stand nadat de beroepstermijn verstreken is. Dus nadat het vonnis kracht van gewijsde heeft gekregen.

Ben je indertijd echter gehuwd in het buitenland, dan wordt het vonnis van de Belgische rechter overgeschreven door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Brussel.

Hoe aanvragen?

Zodra het echtscheidingsvonnis werd overgeschreven, kan je een afschrift of een uittreksel van je echtscheidingsakte bekomen. 

De gegevens in verband met je burgerlijke staat worden automatisch aangepast in het bevolkingsregister. Hiervoor stuurt de ambtenaar van de burgerlijke stand die het vonnis heeft overgeschreven, een melding naar de gemeente waar je op dat moment ingeschreven bent. 

De gegevens in verband met je burgerlijke staat worden niet meer vermeld op de identiteitskaarten en verblijfskaarten. 

Wat kost dit?

De overschrijving van het echtscheidingsvonnis in de registers van de burgerlijke stand is gratis.