Elektronische identiteitskaart - eID

Maak een afspraak

De Belgische identiteitskaart is een elektronische kaart met een ingebouwde microchip waarmee je je identiteit en je nationaliteit kunt bewijzen.

Wat is dit?

Elke Belg die de leeftijd van 12 jaar bereikt, moet een elektronische identiteitskaart (eID) hebben.  Met de Belgische identiteitskaart kan je bewijzen dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister. Je kan er uiteraard je identiteit mee bewijzen, alsook je nationaliteit.  Ze geldt als reisdocument in alle lidstaten van de Europese Unie. 

Vanaf 15 jaar ben je verplicht om je identiteitskaart altijd bij je te hebben.

Je eID bevat een microchip waarop je persoons- en adresgegevens zijn opgeslagen.  Die chip bevat ook elektronische certificaten waarmee je een elektronische handtekening kan plaatsen (bijvoorbeeld om je belastingaangifte te ondertekenen via Tax-on-Web).  Je moet wel eerst je identiteit bevestigen door je eID in een kaartlezer te steken en je pincode in te geven.

De identiteitskaart is 10 jaar geldig. De identiteitskaart voor jongeren van 12 jaar tot 18 jaar is 6 jaar geldig, de identiteitskaart voor personen vanaf 75 jaar is 30 jaar geldig.

Hoe aanvragen?

De identiteitskaart wordt automatisch uitgereikt aan alle Belgen van minstens 12 jaar door de gemeente van de hoofdverblijfplaats. Op het einde van de geldigheidsperiode start het gemeentebestuur automatisch de vernieuwingsprocedure.

 • je ontvangt een oproepingskaart.
 • je meldt je aan met de oproepingskaart en een pasfoto bij de gemeente van je woonplaats
 • jouw aanvraag voor de nieuwe identiteitskaart wordt online geregistreerd en doorgestuurd
 • binnen de twee weken krijg je een brief met codes (PIN en PUK code) toegestuurd per post; jouw eID ligt dan al klaar op het gemeentehuis
 • ga je nieuwe eID ophalen bij gemeente; de ambtenaar zal jouw nieuwe kaart activeren. Hiervoor heeft hij/zij de brief met de codes nodig. Je pincode kan je nog wijzigen als je dat wenst.
 • Je ontvangt je nieuwe eID en je moet oude eID inleveren.

Er bestaan ook spoedprocedures om sneller (de levertijd is dan 2 à 4 dagen)  een nieuwe identiteitskaart te bekomen.  Dit heeft wel een hogere kostprijs.

In de volgende gevallen moet je zelf een vernieuwing aanvragen:

 • bij verlies, diefstal of beschadiging van uw kaart
 • als de pasfoto niet meer gelijkend is
 • als je van naam, voornaam of geslacht wijzigt
 • na een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
 • als je een kaart aanvraagt in een andere taal, voor zover je gevestigd bent in een gemeente die gemachtigd is om kaarten in de gekozen taal uit te reiken.

Wat meebrengen?

Bij de aanvraag van je eID:

 • je oproepingskaart
 • een pasfoto in kleur die niet ouder is dan 6 maanden, die aan de strenge ICAO-normen voldoet (neutrale gezichtsuitdrukking, geen glimlach)
 • je huidige identiteitskaart
 • in geval van diefstal; het proces verbaal opgemaakt door de politie

Bij het afhalen van je nieuwe eID:

 • je oude identiteitskaart
 • in geval van verlies of beschadiging van je oude eID: het vervangingsattest (bijlage 12)
 • de brief met codes die je thuis ontvangen hebt

Wat kost dit?

gewone procedure:

-kostprijs : € 19,10

-levertijd: ongeveer 2 weken

dringende procedure:

-kostprijs:  € 116,40

-levertijd: 2e dag na de dag van de aanvraag (de aanvraag moet wel vóór 14.30 uur gebeurd te zijn)

levering in Brussel :

-kostprijs: € 153,30

Extra informatie

Uitzondering : een kind van 12 jaar dat een geldige Kids-ID in zijn bezit heeft, wordt niet automatisch opgeroepen.  Zijn Kids-ID geldt nog als identiteitsbewijs totdat die vervalt.

Als je door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar het gemeentehuis kunt gaan, kan je een alternatieve aanvraagprocedure vragen.  Neem hiervoor contact op met het team dienstverlening.

Maak een afspraak