Gewestelijk RUP Vallei van de Grote Nete van E313 tot Hellebrug

De Vlaamse Regering keurde op 17 december 2021 de startnota goed voor de opmaak van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Vallei van de Grote Nete van E313 tot Hellebrug'. Van 25 januari 2022 tot en met 25 maart 2022 werd er een publieke raadpleging over de startnota georganiseerd.

Dit RUP is nog in opmaak door de Vlaamse Regering (Departement Omgeving). De voorlopige documenten kan u raadplegen op het DSI-platform.