Leefloon of gelijkgestelde financiële steun

Je hebt recht op een leefloon als je inkomen onvoldoende is en als je niet in staat bent die toestand te veranderen. Als je huidig inkomen lager is dan het leefloon, kan je vragen om het verschil bij te passen zodat je inkomsten op dezelfde hoogte komen als het leefloon.

Wat is dit?

Het leefloon is een minimum inkomen dat aan personen zonder inkomsten, of aan personen met inkomsten die lager liggen dan de bedragen van het leefloon, de mogelijkheid biedt om terug zelfstandig te leven.

Bij het aanvragen van een leefloon zal de betrokken maatschappelijk assistent een sociaal-financieel onderzoek uitvoeren. Dit sociaal-financieel onderzoek gaat na of je aan de voorwaarden voldoet om een leefloon te bekomen. Enkele van deze voorwaarden zijn nationaliteit, leeftijd, werkwilligheid,…

Binnen een termijn van 1 maand na de aanvraag wordt beslist of je recht hebt op een leefloon. 

CATEGORIËN LEEFLOON

De bedragen van het leefloon worden opgedeeld in drie categorieën:

-      samenwonende:  Je leeft samen met één of meerdere mensen waar je een gemeenschappelijk huishouden mee vormt.

-      alleenstaande: Je leeft alleen

-      persoon met gezinslast: Je hebt een gezin ten laste met minstens één minderjarig ongehuwd kind. Als je in dit geval samenwoont met een partner, wordt er met zijn inkomen ook rekening gehouden. 

Meer info vind je tevens op de website van de POD-MI: https://www.mi-is.be/nl/equivalent-leefloon

Hoe aanvragen?

Als u nog nooit bent langs geweest bij het OCMW van Nijlen kan u hiervoor terecht tijdens het intake-moment: elke maandag van 09.00 tot 11.30 uur en woensdag van 13.30 tot 16.00 uur of op afspraak indien u niet in de mogelijkheid bent om tijdens de vrije inloop te komen.  

Ben je toch al eerder hier geweest, neem je contact op met je eigen maatschappelijk werker.

 

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart en rekeningnummer
  • Indien mogelijk : overzicht inkomsten/uitgaven

Wat kost dit?

Gratis