Masterplan Beekpark-Zuid

Wat is het Beekpark-Zuid?

In het verlengde van het noordelijk gelegen Beekpark wenst de gemeente Nijlen samen met haar partners het Beekpark-Zuid te realiseren; een dorpstuin welke de gewenste recreatieve noord-zuid as mee zal bestendigen. Een aanzet voor de visie rond de site werd reeds gemaakt binnen het Open Ruimte Perspectief (p. 185-191).

Op basis van een participatief traject met de bewoners en (toekomstige) gebruikers zal het Beekpark-Zuid evolueren naar een multifunctioneel open ruimte in de nabijheid van de dorpskern van Nijlen. In deze dorpstuin is plaats voor onderwijs, (zachte) recreatie maar ook voor kleinschalige landbouwactiviteit of dorpstuintjes en klimaatrobuuste maatregelen. Een doorlopende trage verbinding (noord-zuid-as) rijgt de verschillende functies aan elkaar en verbindt de Kleine met de Grote Nete. Het Beekpark-Zuid heeft een meer landschappelijk en natuurlijk karakter en wordt zo een ontmoetingsplek voor de verschillende gebruikers.

Met behulp van subsidies wensen we in eerste instantie een gedragen masterplan en landschapsontwerp voor het Beekpark-Zuid te bekomen, en anderzijds de eerste realisaties op het terrein te verwezenlijken (van de trage verbinding, belevingselementen, rustplekken, etc).

 

Hoe pakken we dit aan?

Vorig jaar werd een ontwerpteam aangesteld om aan de slag te gaan met de opmaak van een masterplan voor het Beekpark-Zuid. Daarbij werden de studiebureaus ‘LAMA Landschape Architects’, ‘RE-ST Architecten’ en ‘Bureau France’ aangesteld.

Het ontwerpteam maakte een grondige analyse op voor het betreffende gebied, en stelde verschillende uitdagingen maar ook kansen vast. De gemeente stelde samen met het ontwerpteam deze analyse voor aan omwonenden en geïnteresseerde Nijlenaars tijdens het eerste participatiemoment op maandag 13 maart 2023, in de refter van het Githo. Hier werd een eerste inspraak verzameld naar de volgende fase toe. Samengevat werden de volgende reacties verzameld.

De gemeente stelde vervolgens samen met het ontwerpteam een voorlopig inrichtingsvoorstel voor aan omwonenden en geïnteresseerde Nijlenaars. Op basis van dit meer concrete inrichtingsvoorstel werden meer concrete reacties verzameld op het tweede participatiemoment op maandag 19 juni 2023 in het Sonneheem. Samengevat werden de volgende reacties verzameld. 

 

Finale masterplan

Het Masterplan Beekpark-Zuid werd tijdens de zitting van 5 maart 2024 goedgekeurd door de gemeenteraad!

Kom het op zaterdag 16 maart dit finale masterplan ontdekken tijdens een toelichting in de Academie in de Tibourstraat, met daarna de mogelijkheid om er op het terrein zelf meer over te ontdekken. Dit is het programma van het derde infomoment:

  • 13u: toelichting over de opmaak van de plannen, waar staan we nu, wat zit er allemaal in de plannen en wat zijn de volgende stappen.
  • 13u30-16u: vrije wandeling door het gebied. Op vier plaatsen staan er borden die meer toelichting geven over een bepaald aspect van de plannen. Deze plaatsen zijn aan de parking van ’t Hofke in de Tibourstraat, aan de Academie, aan het Chiroheem van Jong Leven en aan de spooroverweg in de Woeringenstraat.

Inschrijven is niet nodig, iedereen is van harte welkom om te komen kijken en luisteren.

De verschillende onderdelen van het masterplan kan u hier raadplegen;