Melden van gebreken aan wegen, fietspaden en wegverlichting

Vlaanderen telt meer dan 62.000 kilometer wegen, die onderhouden worden door verschillende beheerders. Die controleren regelmatig de wegen, maar uiteraard kunnen de wegentoezichters niet overal tegelijk zijn.

Gebreken aan voetpaden, fietspaden, straten, wegen en openbare verlichting in Vlaanderen, kan u online melden via het Meldpunt Wegen.
Uw melding komt op die manier terecht bij de bevoegde dienst.

Op werkdagen kan u ook bellen naar de Wegentelefoon: 1700 (elke werkdag van 9 tot 19 uur)

Een zeer gevaarlijke situatie of een probleem dat de veiligheid ernstig in het gedrang brengt, meldt u het best onmiddellijk op het noodnummer 101.

Wat is dit?

Bij Meldpunt Wegen kan u terecht voor meldingen van problemen op en langs wegen in Vlaanderen over:

 • wegdek
 • fietspaden, oversteekplaatsen voor fietsers
 • voetpaden, zebrapaden, ...
 • tunnels, bruggen, ...
 • verkeersdrempels, vluchtheuvels, ...
 • verkeersborden, markeringen, signalisatie
 • openbare verlichting
 • verkeerslichten, flitspalen, trajectcontrole, andere camera's, ...
 • straatmeubilair (paaltjes, banken, vuilnisbakken, publiciteitsborden, ...)
 • vangrails, vangplanken, pechstroken
 • bermen (onderhoud, beplanting, geluidsschermen, ...)
 • waterafvoer
 • snelwegparkings, carpoolparkings
 • toegankelijkheid (voetpad, voetgangersgebied, halteplaatsen, parkeerplaatsen, oversteekplaatsen, ...)
 • wegenwerken (werfsignalisatie, veiligheid, verkeershinder door wegenwerken, communicatie, opmerking na uitvoering, ...)
 • sluipverkeer
 • geluidshinder, trillingshinder, geurhinder en ongedierte
 • zwerfvuil of sluikstort, netheid, onderhoud, dood dier, ...
 • onvoldoende gestrooid of geruimd
 • ontwerp en inrichting van de weginfrastructuur.

Hoe aanvragen?

Verzamel genoeg gegevens over de locatie (straatnaam of wegnummer, huisnummer, nummer van paal, ...).

Ga naar de website Meldpunt Wegen 
U kan er in vier stappen uw melding doorgeven.

 1. Omschrijf de locatie via een selectie van provincie, gemeente en de weg waar het probleem zich voordoet.
 2. Omschrijf het knelpunt via een selectie uit een lijst van mogelijkheden of een beschrijving. U kan er eventueel ook foto's toevoegen.
 3. Vul enkele persoonsgegevens in. Anonieme klachten worden niet geregistreerd.
 4. Lees de samenvatting en verzend.

Zodra uw melding is geregistreerd, krijgt u een bericht. De melding wordt automatisch naar de juiste wegbeheerder gestuurd. Die zal uw melding behandelen en het gesignaleerde probleem zo snel mogelijk onderzoeken en/of oplossen. U wordt op de hoogte gebracht van het resultaat.