Mobiliteit

De dienst Mobiliteit is werkzaam op verscheidene domeinen met betrekking tot verkeer en mobiliteit en staat hiervoor in contact met andere gemeentediensten zoals de diensten bouw en milieu, technische zaken, lokale economie… Tot het takenpakket van de dienst mobiliteit behoren ondermeer:

  • uitwerken van projecten rond verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid
  • actueel houden van het mobiliteitsplan
  • voorbereiding van de dossiers ter bespreking op het maandelijks overleg mobiliteit en de commissie verkeer en mobiliteit
  • nauwe samenwerking met de politie op vlak van verkeersveiligheid en het handhaven ervan
  • nauwe samenwerking met de scholen op vlak van verkeerseducatie en -sensibilisatie
  • nauwe samenwerking met de externe parkeerbeheerder binnen de gemeente 
  • schoolroutekaart