Overlijdensaangifte

Maak een afspraak

Een overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.  

Wat is dit?

Een overlijden moet zo snel mogelijk aangegeven worden na de vaststelling van het overlijden door de arts of geneesheer.

In de praktijk gebeurt de aangifte van overlijden meestal door de begrafenisondernemer.  Maar u kan dit als nabestaande ook zelf doen.

Hoe aanvragen?

 • De begrafenisondernemer vraagt de laatste wilsbeschikking op bij de gemeente van woonst van de overledene
 • Als een persoon overlijdt, moet u dit zo snel mogelijk aangeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal zorgt de begrafenisondernemer voor de overlijdensaangifte en alle administratieve formaliteiten.
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van overlijden op. Dit is het officiële bewijsstuk van het overlijden.
 • Minimum één werkdag na de aangifte worden de uittreksels van de overlijdensakte en de eventuele crematiedocumenten bezorgd aan de begrafenisondernemer. Hij bezorgt ze op zijn beurt aan de nabestaanden.

Administratieve afhandelingen: Denk eraan om de volgende personen of instellingen ook op de hoogte te brengen van het overlijden:

 • bank 
 • notaris 
 • verzekeringsmaatschappij 
 • ziekenfonds 
 • pensioendienst 
 • belastingen 
 • huiseigenaar 
 • watermaatschappij 
 • leverancier van gas en elektriciteit 

Wat meebrengen?

Bij de aangifte van het overlijden moeten de volgende documenten voorgelegd worden:

 • overlijdensattest dat de dokter heeft geschreven + document model IIIC
 • identiteitskaart van de overledene
 • identiteitskaart van de aangever
 • trouwboekje van de overledene
 • rijbewijs van de overledene
 • eventueel een laatste wilsbeschikking van de overledene.

Bij een verdacht of gewelddadig overlijden neemt u volgende extra documenten mee:

 • proces-verbaal van een officier van de politie
 • toelating tot begraven of crematie van de procureur des Konings.

Wat kost dit?

De opmaak van de overlijdensakte is gratis.

Maak een afspraak