Parkeerkaart

Personen met een beperking in zelfredzaamheid/verplaatsing hebben mogelijks recht op een parkeerkaart.

Wat is dit?

De FOD Sociale zekerheid is verantwoordelijk om deze aanvraag te onderzoeken en in orde te brengen. Zij beoordelen de graad van invaliditeit.

 

Hoe aanvragen?

Om het onderzoek te starten moet er een aanvraag gebeuren. Deze aanvraag kan je zelf doen via deze website: http://handicap.belgium.be/nl/mijn-rechten/parkeerkaart.htm.  Hiervoor heb je een kaartlezer nodig.

 

Je kan ook terecht bij je ziekenfonds of het OCMW van Nijlen.  Mensen die zich niet kunnen verplaatsen, mogen zich laten vertegenwoordigen.

 

Als u nog nooit bent langs geweest bij het OCMW van Nijlen kan u hiervoor terecht tijdens het intake-moment: elke maandag van 09.00 tot 11.30 uur en woensdag van 13.30 tot 16.00 uur of op afspraak indien u niet in de mogelijkheid bent om tijdens de vrije inloop te komen.   

Ben je toch al eerder hier geweest, dan neem je best contact op met je eigen maatschappelijk werker.

Wat meebrengen?

  • Bewijs van identiteit
  • Gegevens behandelde arts van aanvraag

Wat kost dit?

Gratis

Extra informatie

Opgelet: Een verlopen parkeerkaart of de kaart van iemand die overleden is, stuur je op naar onderstaand adres:

 

FOD Sociale Zekerheid

Directie-generaal Personen met een Handicap

Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower

Kruidtuinlaan 50

1000 Brussel