Signalisatievergunning voor werken of verkeersbelemmeringen

Online aanvragen

Voert u werken uit of laat u werken uitvoeren op het openbaar domein of neemt u bij werken een deel van het openaar domein in, dan heeft u een signalisatievergunning nodig.

De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren ten gevolge van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone. De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodanig dat zij voor de weggebruikers herkenbaar blijft.

De signalisatievergunning bepaalt welke signalisatie u op welke wijze moeten plaatsten.

Voorbeelden van werken waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden zijn:

  • een inname van parkeerplaatsen, stoepen en fietspaden voor plaatsen van vrachtwagen voor uitvoering van- of leveren van materialen, ...
  • het plaatsen van containers, bouwmaterialen,... op openbaar domein.
  • het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone,...
  • voor het afsluiten van wegen door werken.

Wat is dit?

De beleidsadviseur mobiliteit adviseert op basis van de verkeersveiligheid je aanvraag. Je houdt er best rekening mee dat er door sommige activiteiten op bepaalde dagen, beter geen werken gepland wordt. Zo kan door de dinsdagse markt op die weekdag moeilijk een inname plaatsvinden in bepaalde straten van het Centrum.

U heeft toelating van de overheid, van de wegbeheerder, …. om de werken uit te voeren. Indien de inname gebeurt op een gewestweg dient de aanvrager eerst een vergunning te bekomen bij de wegbeheerder, voor regio Nijlen is dit Agentschap wegen en verkeer, district Geel. (wegen.antwerpen.districtgeel@mow.vlaanderen.be )

De gewestwegen op Grondgebied Nijlen zijn;

  • N13 in Kessel en Nijlen; Liersesteenweg, Kessel-Dorp, grote Steenweg, Kesselsesteenweg, J.E.Claeslaan, Statiestraat, gemeentestraat, Bouwelsesteenweg.
  • N116 in Nijlen; Albertkanaalstraat, Broechemsesteenweg, Nijlensesteenweg.

U dient zowel bij het gewest als de gemeente een vergunning aan te vragen en te bekomen.

Hoe aanvragen?

Het formulier inname openbaar domein werken en verkeersbelemmeringen mag je indienen bij het team dienstverlening. 

Graag hadden we een antwoord op volgende vragen : 

  • Waar? Gelieve ons het oude en nieuwe adres door te geven en een specifieke beschrijving van de plaats waar de werken plaats vindt. Vb. : recht tegenover bank,….. Indien mogelijk een schets bezorgen met een aanduiding van hoeveel ruimte er in beslag zal worden genomen. Is er een parkeerstrook voor de deur? Is er een parkeerstrook aan de overkant?
  • Hoe? Hoe gebeuren de werken? Wordt er gebruik gemaakt van een lichte vrachtwagen, vrachtwagen? Indien er gebruik gemaakt wordt van een aannemer, hadden wij graag de juiste gegevens van de firma ontvangen.
  • Wanneer? Van wanneer tot wanneer duurt de inname? Hoe lang wil men een deel van het openbaar domein innemen?
  • voor inname openbaar domein voor werken en verkeersbelemmeringen moet de aanvraag minstens 10 werkdagen voor de inname ingediend worden.

Wat kost dit?

Bij inname openbaar domein voor werken wordt er gebruik gemaakt van het retributiereglement inname openbaar domein voor werken.

Online aanvragen