Sociaal tarief water

Goedkoper tarief voor je waterverbruik.

Wat is dit?

Indien je recht hebt op het sociaal tarief water geniet je van een goedkoper tarief voor je waterverbruik. Het wordt ook wel ‘sociale korting’ genoemd.

De voorwaarden:

 • Het sociaal tarief op het waterverbruik kan enkel voor een gezinswoning waar al je gezinsleden officieel zijn ingeschreven. 

 • Wanneer één van je gezinsleden een inkomen ontvangt of behoort onder één van de volgende categorieën:

  • Gewaarborgd inkomen voor bejaarden

  • Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

  • Financiële steun door het Openbaar Centrum voor Maatschappelijke Integratie (OCMW) 

  • Personen die vanuit FOD Sociale zekerheid voor personen met een handicap een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming krijgen of een tegemoetkoming hulp aan bejaarden ontvangen.

   Wanneer één van de gezinsleden tot één van deze categorieën behoort, heeft het hele gezin recht op het sociaal tarief voor water. 

 

Uitzondering: Je kan geen sociaal tarief water verkrijgen wanneer het waterverbruik op een gemeenschappelijk factuur staat.

Meer informatie over de voorwaarden en de uitzondering kan je terugvinden via onderstaande link: https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/water/sociaal-tarief-voor-water

Heb je op 1 januari van een kalenderjaar recht op een van de bovenstaande tegemoetkomingen? Dan krijg je van het drinkwaterbedrijf voor dat jaar het sociaal tarief.

Hoe aanvragen?

Wanneer jij of één van je gezinsleden voldoet aan bovenstaande voorwaarden wordt het sociaal tarief in de meeste gevallen automatisch toegekend door jouw drinkwaterbedrijf.

Is dat niet het geval en denk je toch te voldoen aan de voorwaarden, dan moet je het sociaal tarief zelf aanvragen bij jouw drinkwaterbedrijf. Je moet één van de volgende documenten versturen voor 31 december van het jaar waarvoor het attest geldig is.

 • Attest pensioen, waaruit blijkt dat je als gepensioneerde een gewaarborgd inkomen of inkomensgarantie voor ouderen ontvangt.

 • Een attest van het OCMW waaruit blijkt dat je een leefloon of een levensminimum krijgt

 • Een brief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat je als persoon met een handicap een inkomens vervangende tegemoetkoming, of integratietegemoetkoming of tegemoetkoming ‘hulp aan bejaarden’ ontvangt

Wanneer de toekenning niet automatisch verloopt en je graag hulp hebt met de aanvraag kan je je steeds richten naar het OCMW van jouw gemeente. Als je nog nooit bent langs geweest bij het OCMW van Nijlen kan je een afspraak maken voor een intake moment. Ben je toch al eerder hier geweest, neem je contact op met je eigen maatschappelijk werker.

Wat meebrengen?

 • Bewijs van identiteit
 • Je laatste factuur