Subsidie voor de bescherming van de genetische diversiteit van oude rassen hoogstammige fruitbomen

Door de intensivering en specialisatie in de fruitteelt is op professionele bedrijven vaak geen plaats meer voor hoogstamfruit. Veel rassen dreigen hierdoor verloren te gaan. Deze oude boomrassen bieden echter een landschappelijke meerwaarde.

Met deze subsidie wil de Vlaamse overheid land- en tuinbouwers aanmoedigen om hoogstammige fruitbomen te behouden of aan te planten. U kunt een verbintenis aanvragen om nieuw aangeplante of reeds bestaande hoogstammige fruitbomen te onderhouden.

Wat is dit?

U moet een vijfjarige verbintenis aangaan met het Departement Landbouw en Visserij voor boomgaarden in Vlaanderen. De percelen waarop de hoogstamfruitbomen staan, moeten in eigen gebruik zijn van 1 januari tot 31 december. De bomen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De hoogstamvariëteiten van appel, peer, kers, pruim of perzik moeten in aanmerking komen voor subsidie.
  • De bomen mogen over verschillende boomgaarden verspreid staan, maar per boomgaard moeten minstens 3 hoogstamfruitbomen staan.
  • Het aantal hoogstamfruitbomen, dat in de verbintenis is vastgelegd, moet minstens behouden blijven gedurende de volledige looptijd van de vijfjarige verbintenis.
  • De totale subsidieaanvraag bedraagt minimaal 40 euro per jaar.

Let op: in sommige gevallen is een vergunning nodig voor de aanleg van een nieuwe hoogstamboomgaard. Voor meer informatie neemt u best contact op met uw gemeente.

Hoe aanvragen?

U kunt de subsidie aanvragen door jaarlijks gedurende vijf jaar in de verzamelaanvraag de bijkomende bestemming 'HSB' op te geven bij de percelen waarop de hoogstamfruitbomen staan. Wanneer u de eerste keer 'HSB' invult, gaat u een vijfjarige verbintenis aan.

Als u niet-aangifteplichtig bent in het kader van het Mestdecreet moet u slechts eenmalig een verzamelaanvraag indienen.

Wat kost dit?

Als u in aanmerking komt voor deze subsidie, ontvangt u vijf jaar lang:

  • 4 euro per boom voor het onderhoud van nieuw aangeplante bomen
  • en 2 euro per boom voor het onderhoud van bestaande bomen.

Extra informatie

Op eenzelfde perceel kan de subsidie voor hoogstamfruitbomen niet worden gecombineerd met de subsidie voor boslandbouwsystemen.