Wat zijn bijen en wat doen ze de hele dag?

Bijen zijn bestuivers. Als bestuivers zorgen bijen voor een grotere variatie in vruchten en zaden. Die dienen als voedsel voor allerlei dieren en mensen. Zo zijn onze appels en peren ontstaan doordat een bestuiver haar werk heeft gedaan. Dat geldt ook voor tomaten of koffie.

Bijen zijn veel in het nieuws omdat het al jaren niet zo goed gaat met ze. Soorten zijn zeldzaam geworden of zelfs uitgestorven doordat het leefklimaat in ons land enorm is achteruit gegaan.

Bijen zijn een heel belangrijke schakel in de voedselvoorziening.

Veel mensen denken bij bijen meteen aan een bijenkorf met een imker die daar honing uit haalt. Dat zijn honingbijen. Honingbijen leven in grote groepen (volken) en kunnen niet zonder mensen overleven. Ze zijn heel bekend en er vliegen er veel van rond, maar er leven hier ook heel veel andere soorten bijen; wel meer dan 300. De meeste van die bijen leven alleen en in het wild. Dat zijn dan ook de wilde bijen. Hommels zijn ook wilde bijen. Zij leven vaak wel in kleine groepen (volken) samen.

Volwassen bijen zijn vooral bezig met nesten maken en voedsel verzamelen voordat ze eitjes in die nesten leggen. Terwijl ze dat doen, moeten ze zelf natuurlijk ook eten. Zo zijn ze heel wat energie en tijd kwijt aan het heen en weer vliegen tussen bloemen en nest en het nest bouwen.

Alle bijensoorten zijn vriendelijke beestjes. Ze vliegen dus van bloem naar bloem op zoek naar voedsel: stuifmeel en nectar. 
Bijen beschikken over een angel, maar die wordt alleen ingezet als het volk waarin ze leven wordt belaagd, of als ze bijvoorbeeld per ongeluk tussen onze kleding bekneld komen te zitten. Dit is alleen het geval bij honingbijen en hommels. Van solitaire, wilde bijen valt niets te vrezen. Het angeltje wordt niet gebruikt of is te klein om er iets van de voelen.

Wil je meer leren en weten over bijen?
Neem dan een kijkje op deze externe pagina’s