Beekpark-Zuid: nieuwe groenzone nabij centrum wordt heel veelzijdig

Trage en veilige fietsverbinding, gezonde lucht, natuur in je school én bufferplaats voor water

Het Beekpark vlakbij Nijlen centrum is niet meer weg te denken als groen recreatiegebied voor twee- en viervoeters en als veilige fietsverbinding. De beek die door het Beekpark loopt, gaat naast githo nijlen door richting t Hofke. Ook in die omgeving komt er een park: Beekpark-Zuid. Dat wordt nóg veelzijdiger dan het ‘eerste’ Beekpark. De realisatie is mogelijk door twee subsidies en voor de verdere uitwerking praat de gemeente met eigenaars en bewoners, met een participatiemoment op zaterdag 16 maart.

Voor het toekomstige Beekpark-Zuid werkt lokaal bestuur Nijlen samen met de bewoners en andere partners. Het wordt een dorpstuin met plaats voor onderwijs, (zachte) recreatie én kleinschalige landbouwactiviteit of dorpstuintjes. Om mogelijke wateroverlast op te vangen, krijgt het park een rol als waterbuffer. Tegelijk komt er een doorlopende trage, groene en veilige (fiets)verbinding die op termijn de Kleine Nete in het noorden via het centrum met de Grote Nete in het zuiden aan elkaar linkt. Om dat allemaal waar te maken, vroeg en kreeg de gemeente twee subsidies: ‘Levend water’ en ‘Natuur in je school’

Natuur in je school dankzij uniek STE(A)m park in

Githo nijlen krijgt binnenkort een uniek STE(A)M-park. De Nijlen Beek krijgt op de schoolsite een meandering (bochten), waarbij leerlingen en leerkrachten meedoen bij de aanplanting van de oevers en omliggende natuur. Deze zeer diverse ecologische omgeving is ideaal voor wetenschappelijk onderzoek”, vertelt algemeen directeur van githo nijlen Steven Helsen. “Het STE(A)M-park wordt een verlengde van de theorie- en labolokalen. Leerlingen planten gewassen, nemen stalen en stappen dan de wetenschappelijke labo’s binnen voor de nodige analyses. Daarvoor komt er een heus onderzoeksplatform. Met ook nog meerdere buitenklassen aan de oever van Nijlen Beek wordt het zonder twijfel een echt pareltje.

Er komt ook een trage weg. Zo kunnen de leerlingen op een veilige manier met de fiets naar school komen. Ook alle Nijlenaars kunnen deze fietsroute gebruiken. Het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid kende in het kader ‘Natuur in je school’ een subsidie van €198.940,80 toe, goed voor 80% van de totale projectkost. “We zijn uiteraard enorm blij met de toekenning van deze subsidie”, aldus Steven Helsen.

Ook een subsidie voor ‘Levend Water’

De Vlaamse Milieumaatschappij kende in het kader van ‘Levend Water’ een subsidie van €649.205,50 toe, goed voor 50% van de totale projectkost. De toekenning van deze tweede subsidie geeft aan dat de gemeente de juiste stappen zet. “We werken bij de opmaak van het masterplan intens samen met de Dienst Integraal Waterbeleid de provincie. Zij zijn beheerder van de Nijlense Beek en staan 100% achter het vrijwaren van ruimte voor water” aldus Laura Adams, omgevingsambtenaar en leidend ambtenaar voor het masterplan Beekpark-Zuid. “We haalden binnen de subsidieaanvraag verschillende maatregelen aan die samen zorgen voor lokale waterbuffering zoals hermeandering van de beek, overvloeizones bij zware regenval of ontharding, dat infiltratie van water mogelijk maakt.

Verder neemt de gemeente ook haar recreatieve visie mee in het deelproject. Zo is er de aanleg van een trage weg om de verschillende gemeenschapsvoorzieningen (githo nijlen, Academie, Chiro, …) met elkaar te verbinden en op langere termijn ook als verbinding tussen de Netes. In de toekomst takt deze verbinding ook aan op de fietsostrade Lier-Herentals, een project van de provincie.

Hoe gaat het concreet verder?

“Momenteel liggen voor beide subsidies visiebeelden op tafel. Nu gaan we verder in gesprek met grondeigenaars. Daarna tekenen we samen met de partners de plannen verder uit”, zo geeft Laura mee. “We stelden het voorlopige masterplan reeds voor aan de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening), waar het project met lof onthaald werd.

Ook de directeur van de Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen gaf al aan dat weinig lokale besturen zulk ambitieus plan op tafel leggen in een beekvallei. Dat moedigt ons uiteraard alleen maar aan om op hetzelfde elan door te gaan richting een klimaatrobuust Beekpark-Zuid!

Participatiemoment op zaterdag 16 maart

De gemeente stelt het masterplan graag voor aan de bewoners en alle geïnteresseerde Nijlenaars. Daarom is er op zaterdag 16 maart een participatiemoment in het Beekpark-Zuid zelf. Meer details volgen nog, maar iedereen is welkom!