Hoe vorderen de werken?

UPDATE 25 NOVEMBER 2021

Beton- en asfalteringswerken voor aanleg fietspad Broechemsesteenweg

De komende dagen en weken worden er weer nieuwe stappen gezet in de aanleg van een vrij liggend fietspad langs de Broechemsesteenweg. De wegenwerken aan de zone in de buurt van het tankstation zijn volop aan de gang. Na het afronden van de rioleringswerken, volgt de aanleg van het nieuwe fietspad. Een planning ziet er daarbij als volgt uit, al kan dit naargelang het weer altijd veranderen:

  • Eind november komen er nieuwe boordstenen naast de asfaltweg
  • Begin december wordt de onderlaag in asfalt aangelegd
  • Daarna worden de betonnen fietspaden aangelegd

De afwerking van de aansluiting met de Molenstraat staat ook op het programma. Dit kan verkeershinder met zich mee brengen tijdens de werkuren.

UPDATE 20 OKTOBER:

Fietsers volgen vanaf 26 oktober een omleiding langs de Vogelzangstraat. Ze verlaten de Broechemsesteenweg via de ene aansluiting met de Vogelzangstraat en komen er terug op via de andere aansluiting.

Vanaf 18 oktober opnieuw verkeer in de richting naar Nijlen mogelijk

Op maandag 4 en dinsdag 5 oktober komt er een nieuwe toplaag in asfalt op het deel van Broechemsesteenweg tussen het kruispunt met de Breugelhoevestraat en de aansluiting met de Molenvaarstraat ter hoogte van huisnummers 235 en 246 (werfzone 3). Op deze dagen is de weg volledig afgesloten, ook na de werkuren. Auto’s kunnen dan best geparkeerd worden in de aangrenzende straten. 

Hierna volgt meer dan 1000 m2 aan klinkerwerken, het aanwerken van opritten van de mensen en het afwerken van de veilige oversteek aan de school.  Dit gebeurt tussen 6 en 15 oktober

Vanaf 18 oktober is er opnieuw doorgaand verkeer mogelijk op de Broechemsesteenweg, weliswaar enkel in de richting van Broechem naar Nijlen. Plaatselijk verkeer kan in beide richtingen rijden in het deel van de Albertkanaalstraat tot aan de Molenvaartstraat.

Hoe kan je plaatselijk omrijden om de lokale handelaars te bereiken? 

De omleiding voor doorgaand verkeer in de richting naar Broechem blijft verlopen via de ring rond Lier en dan via de N114 (weg van Lier naar Oostmalle).